Menu

Træner setup

Træner setup
Til hver årgang er udpeget en årgangstræner, som lægger træningsplanen og udvælger træningsøvelserne. Årgangstræneren hjælpes af yderst kvalificerede ungtrænere (med 8-10 års fodbolderfaring). Dertil kommer et antal assisterende trænere (forældre).


Indtil u10 er trænerne tilknyttet hele årgangen og der er ingen opdeling i 1/2/3 hold. Fra U10 vil årgangstræneren ofte primært træne det højeste niveau, mens ungtrænerne med assistance fra et antal forældre vil træne 2. og 3. hold. Alt under supervision af årgangstræneren, som altid med jævne mellemrum vil cirkulere i hele truppen. Nogle øvelser kan også laves på tværs af niveauer. Årgangstræneren vil tilsikre, at alle spillere bliver udfordret på deres niveau og udvikler sig ved instruktion af ungtrænerne og forælderassistenterne.


VSB's trænere arbejder frivilligt – dvs. de får en godtgørelse for deres udgifter, og hvis de omregner deres godtgørelse til timeløn, er den desværre nok ikke meget mere en 10-25 kr pr time. Fodboldtræning og kampe er meget tidskrævende. Så hav det in mente, når I stiller krav. Langt størstedelen af vores trænerne er forældre til børn på holdene. VSB søger at ansætte ikke-forældre, når det overhovedet er muligt, men ansøgerfeltet er stærkt begrænset. Disse trænere bliver primært tilknyttet u10 og opefter, hvor kravene til træneren stiger fordi spillernes fodboldkompetencer er større, plus vi kan se, at det er en fordel ikke at være forælder til en på holdet. Men også efter U10 er mange af vores trænere forældre, og de gør det super professionelt.


De fleste trænere er travle karriere- og familiemennesker, så udvis forståelse for, at trænerne primært er til stede ved de kampe, hvor deres eget barn spiller og typisk kun 1 kamp pr uge. Trænerne vil kun lejlighedsvis se kampe på alle rækker for deres årgang. Derfor er det altid nødvendigt, at forældre er klar til at stille op som kampholdledere, og at I leverer feedback til trænerne fra disse kampe, så det kan tages op til træning.

I VSB har vi øget indsatsen for at gøre det attraktivt for vores egne ungdomsspillere at blive trænere. På sigt håber vi derfor, at vi får vores egen pipeline af trænere. Årgangstrænerne har derfor også som opgave at udvikle ungtrænernes trænerkompetencer. Hvis du vil give negativt feedback, så adresser det til årgangstræneren eller bestyrelsen - ikke til ungtræneren.
Har du forslag til, hvordan træningen kan blive bedre, så husk også gerne at tilbyde din arbejdskraft.