Menu

Sportslige ambitioner

VSB er en konkurrenceklub, en ambitiøs fodboldklub, der til enhver tid har som mål at udvikle klubbens spillere, klubbens hold og klubbens trænere i en sportslig og fodboldfaglig positiv retning. 
VSBs værdisæt gennemsyrer vores tilgang til fodbold.
Vi prioriterer fastholdelse og kontinuitet på det enkelte hold og ønsker at resultater opnås ved at optimere og udvikle på de spillere klubben har, således at holdfølelsen og sammenholdet, er det der driver spillerne.

 

 

Bredde

Vi vil gerne udvikle mange spillere og sikre, at mange børn i lokalområdet spiller og bliver ved med at spille fodbold gennem hele deres ungdom og liv. Fokus skal derfor være trivsel og udvikling over turneringsresultats fokus - det giver plads til alle spillere. Træneren skal derfor have en meget pædagogisk tilgang til træningen snarere end en elitær tilgang.

Spillere er først modne i 17 års alderen - dvs. først der ses det, om spilleren har et specielt talent. Talent forveksles til tider med tidlig fysisk modenhed. Det er afgørende for VSB at sikre, at sene talenter ikke stopper med at spille fodbold. Omvendt skal tidlige talenter også udfordres tidligt. Den balance er en kronisk udfordring at håndtere, men det betyder at det skal være muligt at rykke mellem 3. hold og 1. hold hele vejen op gennem fodboldforløbet i VSB. Derfor er det så vigtigt, at spillerne har et godt sammenhold på årgangsniveau så det er naturligt at spille sammen med alle spillerne på en årgang, så sker rokaderne meget mere smidigt.

Vi udfordrer spillerne med udgangspunkt i deres nuværende fodboldmæssige niveau ved at søge at 50% matche, 25% overmatche og 25% undermatche dem med holdkammarater i træning.
Til kampe søger vi at stille med hold, hvor spillerne er på nogenlunde samme niveau for at sikre en god fodboldoplevelse, hvor der er fokus på at udvikle dygtige og fleksible spillere, som kan spille flere pladser. Nogen gange blander vi også spillere med mere forskelligt niveau for at styrke sammenholdet på en årgang, så sørg for, at din spiller er motiveret til at spille med spillere, der er både dygtigere og mindre dygtige end dem selv. Begge dele giver udvikling og sikrer, at alle medlemmer kender og respekterer hinanden.


Ethvert træningstilbud kræver, at vi kan skaffe de fornødne trænere. Derfor er det vigtigt, at forældre melder sig som trænere på alle spiller niveauer. VSB tilbyder diverse trænerkurser og kan tilbyde coaching fra de mere erfarne trænere i klubben. Man kan godt starte fra nul viden om fodbold, det kræver blot en indsats for at opbygge noget viden. Vores erfaring er, at det nogen gange er vanskeligere at få 2. og 3. holdsforældre til at melde sig som trænere, men det er nødvendigt, og det er sjovt.

Spillerne og VSB vil gerne vinde kampe. Dvs. spillere bliver hvis overhovedet muligt tilmeldt kampe eller stævner med andre spillere på tilsvarende fodboldmæssige niveau. Derved sikrer vi, at årgange kan håndtere spillere med både begyndere og øvede. Børn starter ofte som 4 årige, men vi ser også nye spillere starte i 10-11 års alderen (for piger også senere), og det er der plads til, selvom det selvfølgelig er en udfordring for trænerne med f.eks 5 års forskel i fodboldniveau. Det kræver en meget pædagogisk tilgang til træningen og stor imødekommenhed fra de øvede spillere. 

 

Talenter
VSB forsøger at tilsikre, at særlige talenter får den bedst mulige træning og videreudviklingsmulighed i VSB. VSB prioriteter fastholdelse for at sikre, at børn spiller i deres nærmiljø, og at talentfulde spillere får tilstrækkelig udfordring og udvikling til at ville forblive i VSB. Først efter u14 støtter VSB, at spillere flytter til elite klubber. VSB har et tæt samarbejde om talentudvikling med Lyngby Boldklub.
VSB tilstræber at hyre trænere med solid træner erfaring for at understøtte dette mål, og dette forbedrer også træningen generelt i klubben.


Pige/Kvinde fodbold:
Der er som sådan ikke forskel i vores tilgang til, hvordan vi træner i pigefodbold i forhold til drengefodbold. Reglerne er de samme, ønsket fra pigerne om at blive gode fodboldspillere er det samme. Trænerne tænker selvfølgelig forskelle i fysik og mentalitet ind i træningen og kampsituationer, hvis nødvendigt. Pigerne træner på rene pigehold, medmindre de selv ønsker at træne med drengene. Forskellen i styrke og hurtighed gør ofte, at drengene bliver for stærke at spille med.