Menu

Afdelings Opgaver

Ansvar

 • Være den direkte bestyrelseskontakt for afdelingen.
 • Repræsentere bestyrelsen overfor disse hold.
 • Sikre at bestyrelsens beslutninger implementeres i afd.
 • Varetage holdenes interesser mht. turneringer trænere, spillere, faciliteter.
 • Alt altid i balance med helheden i VSB.

  

Konkrete opgaver

 • Afdelingsarrangementer
 • Bane & Materiale forhold
 • Igangsættelse af hold
 • Rekruttering af holdledere
 • Opstartsmøder
 • Spiller- og Forældre Kommunikation
 • Spillerudvikling
 • Sæsonplanlægning
 • Assistere formand med træneransættelser & kontrakter
 • Godkende godtgørelser og timerapportering
 • Trænersamlingsdage
 • Trænercoaching
 • Turnerings- og stævneplan og tilmelding
 • Udlandsture - planlægning og indstilling til bestyrelsen
 • Afdelingsstrategi

 

Budget og principper fastlægges af bestyrelsen. Afd. leder skal sørge for at afd. overholder disse.

Afd. leder kan ikke forpligte klubben -  kun formand kan.