Menu

Afdelings Opgaver

  

 • Afdelingsarrangementer
 • Bane & Materiale forhold
 • Igangsættelse af hold
 • Rekruttering af holdledere
 • Opstartsmøder
 • Spiller- og Forældre Kommunikation
 • Spillerudvikling
 • Sæsonplanlægning
 • Træneransættelser & Kontrakter - skal godkendes af formand - kontrakter gælder kun med formands underskrift.
 • Trænersamlingsdage
 • Trænercoaching
 • Turnerings- og stævneplan og tilmelding
 • Udlandsture - planlægning og indstilling til bestyrelsen
 • Afdelingsstrategi