Menu

COVID-19

Gældende pr 11 juni 2021:
https://www.dbu.dk/nyheder/2021/juni/500-kan-spille-og-staa-at-kigge-paa/
 • Vi må nu være 500 samlet, og folk behøver ikke sidde ned. Dvs helt normale tilstande i VSB da vi normalt aldrig er over 500.
 • Personer på 18 år eller derover skal have et coronapas, hvis de skal benytte badefaciliteter i omklædningsrummet eller være i klubhuset. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas ved
  stikprøvekontrol heraf, kan der ske bortvisning. Det gælder frem til 1. august.
 • Der er skilte på døren til OMKLÆDNINGSRUM med antal personen, der må være i rummet ad gangen. 
 • Fra mandag 14/6 ikke længere krav om mundbind i klubhuset.
Følgende gælder stadig
- Vask hænder inden du kommer og brug håndvask og håndsprit ved skuret på kunst og på klubhuset ved Kaplevej
- Bliv hjemme hvis du har symptomer.
- Hold afstand
- Ingen kram, håndtryk, fistbumps, etc selvom det er længe siden du har set nogen sidst eller du skal fejre et mål
- Nys og host i ærmet
- Medbring egen drikkedunk både til kamp og træning
- Målmænd skal huske at vaske egne handsker efter hver træning
- Frugt til kampe skal håndteres hygienisk
- Kamptøj må ikke deles med andre og hver spiller skal vaske sit eget tøj (dvs den fælles kamptøjtaske er afskaffet). Så indkøb eget kamptøj efter du har fået et nummer tildelt af din holdleder (evt. få et af VSBs ældre sæt stillet til rådighed, hvis du ikke har mulighed for at købe et selv).
Tidligere corona perioder
Gældende pr 6 maj 2021:

Fra 6. maj 2021 må vi nu være 75 personer incl. spillere, dommere, trænere, holdledere og tilskuere ved en kamp. Så der er plads til lidt tilskuere, sørg selv for at holde øje med der ikke er flere end 75 omkring den kamp du ser på. Og hold stadig afstand til spillere og trænere og andre tilskuere.

 

Mht brug af omklædningsrum gælder:

- Arealkravet i omklædningsrum sænkes, så der nu igen kan tillades 1 person pr. 4 kvadratmeter. Er gulvarealet under 4 kvadratmeter – såsom på toiletter – må der tillades adgang for en person. Der er sat skilte op ved de forskellige omklædningsrum, hvorpå der er skrevet, hvor mange der må opholde sig i omklædningsrummet, og andet info omkring brugen af dem. Vi forventer, at det styres ikke at overskride antallet i omklædningsrummet. 

- Omklædningsrummene bruges kun til at klæde om, og må ikke bruges til taktikoplæg osv. 

- Der åbnes for, at kun børn og unge til og med 17 år samt personer på 70 år og derover kan bruge badefaciliteter, hvis afstandskrav på mindst 1 meter, og gerne 2 meter hvis muligt, overholdes. Samtidig med at det tilladte personantal overholdes i omklædningsrummet generelt.

- Tildeling af omklædningsrum til træning fremgår af træningsplanen. Fra d. 6 maj fremgår tildelingen af omklædningsrum til kampe af kampbaneplanen. Det hele kan findes på vores hjemmeside under 'Træningstider og kamptider'.

- Personer mellem 18 og 69 må ifølge Kulturministeriets retningslinjer desværre fortsat ikke benytte badefaciliteterne. Dette skyldes, at der er særlige regler for den indendørs foreningsidræt, som her også gør sig gældende for brug af omklædningsrum i forbindelse med udendørs idrætsaktiviteter.

Generelt er det lang tid siden vi har brugt omklædningsrummene, så mind jeres spillere om hvordan man opfører sig i et omklædningsrum og rydder op efter sig. Trænerne skal huske at låse af efter brug. 

- Vask hænder inden du kommer og brug håndvask og håndsprit ved skuret på kunst og på klubhuset ved Kaplevej
- Bliv hjemme hvis du har symptomer.
- Hold afstand
- Ingen kram, håndtryk, fistbumps, etc selvom det er længe siden du har set nogen sidst eller du skal fejre et mål
- Nys og host i ærmet
- Medbring egen drikkedunk både til kamp og træning
- Begræns brug af hænder og hovedstød
- Målmænd skal huske at vaske egne handsker efter hver træning
- Frugt til kampe skal enten medbringes selv, den der leverer frugten skal dele det ud efter afspritning af hænder (eller med handsker på) eller frugten skal portionsopdeles og indpakkes.
- Kamptøj må ikke deles med andre og hver spiller skal vaske sit eget tøj (dvs den fælles kamptøjtaske er afskaffet). Så indkøb eget kamptøj efter du har fået et nummer tildelt af din holdleder (evt. få et af VSBs ældre sæt stillet til rådighed, hvis du ikke har mulighed for at købe et selv).
- Ingen delte veste ved træning - medbring en lys og mørk trøje (feks. tag en lys T-shirt på og en mørk hoodie med i tasken el omvendt) eller få tildelt egen vest af din træner.
- Ved fælles kørsel i bil (hvor man er mere end egen hustand i bilen) til kamp henstiller vi til at bruge mundbind under kørslen.
Gældende pr 1. marts 2021:
max 25 samlet til træning og kamp.
Ingen tilskuere til kamp og træning! Dvs. forældre må ikke stå ved banen, men skal blive uden for anlægget.
- Vask hænder inden du kommer og brug håndvask og håndsprit ved skuret på kunst og på klubhuset ved Kaplevej
- Bliv hjemme hvis du har symptomer.
- Hold afstand
- Ingen kram, håndtryk, fistbumps, etc selvom det er længe siden du har set nogen sidst eller du skal fejre et mål
- Nys og host i ærmet
- Medbring egen drikkedunk både til kamp og træning
- Begræns brug af hænder og hovedstød
- Målmænd skal huske at vaske egne handsker efter hver træning
- Frugt til kampe skal enten medbringes selv, den der leverer frugten skal dele det ud efter afspritning af hænder (eller med handsker på) eller frugten skal portionsopdeles og indpakkes.
- Kamptøj må ikke deles med andre og hver spiller skal vaske sit eget tøj (dvs den fælles kamptøjtaske er afskaffet). Så indkøb eget kamptøj efter du har fået et nummer tildelt af din holdleder (evt. få et af VSBs ældre sæt stillet til rådighed, hvis du ikke har mulighed for at købe et selv).
- Ingen delte veste ved træning - medbring en lys og mørk trøje (feks. tag en lys T-shirt på og en mørk hoodie med i tasken el omvendt) eller få tildelt egen vest af din træner.
- Ved fælles kørsel i bil (hvor man er mere end egen hustand i bilen) til kamp henstiller vi til at bruge mundbind under kørslen.
Gældende pt dec/nov 2020:
Vedr tilskuere til kamp:
 • Kig på KAMPBANEPLANEN hvis du vil tjekke hvor mange andre kampe er igang på anlægget samtidig.
 • Der må i alt max være 500 personer på KAPLEVEJ og 500 personer på VIRUMGÅRD fordelt ud ved de forskellige baner.
 • Tilskuere skal sidde ned, og for VSB betyder det, at du skal medbringe en klapstol. Det er ikke tilladt at stå op og se kampene.
 • Træner, holdledere, udskiftningsspillere skal opholde sig ved spillerkabinerne med god afstand til modstander og for de andre baner tilsvarende langt fra spillere/trænere/holdledere og med god afstand til modstander tilskuere.
 • Tilskuere må op holde sig på modsatte langside af banen - modstander tilskuere og hjemmehold tilskuere i hver sin ende af banen med god afstand.
 • Hvis der er en ledig bane, som ikke er i brug til andre kampe, må tilskuere også sidde der.
 • Husk at holde minimum 1 m afstand til andre, vask hænder eller sprit hænderne af, inden du kommer. Host i ærmet.
 • Er du sløj eller har været sammen med nogle smittede, så bliv væk.
 • Er der allerede 500 personer (tilskuere, spillere, trænere, dommere incl.) på KAPLEVEJ eller VIRUMGÅRD, når du kommer, må du blive udenfor stadion og nøjes med lyden.
 • Der kan være dage, hvor der kun er plads til 1 ledsager pr spiller
 • Holdledere og trænere er CORONA VEJLEDERE, og skal bede folk overholde retningslinierne.
 • Ved udekampe skal I fortsat forvente, at der ikke er åbent for tilskuere - tjek modstander klubbens hjemmeside inden I tager mange afsted.
 • Vi følger naturligvis situationen tæt og vil tilpasse hvis vejledningerne ændrer sig.
 • Følg VSB på facebook og på INSTA så du får nye ændringer til regler hurtigt.
Vedr tilskuere til træning:
Ingen forældre eller tilskuere på stadion ved træning, undtagen for årgang 2016 og 2015.
CORONA forholdsregler regler skal overholdes

- Vask hænder ind du kommer og brug håndvask og håndsprit ved skuret på kunst og på klubhuset ved Kaplevej
- Bliv hjemme hvis du har symptomer.
- Hold afstand
- Ingen kram, håndtryk, fistbumps, etc selvom det er længe siden du har set nogen sidst eller du skal fejre et mål
- Nys og host i ærmet
- Medbring egen drikkedunk både til kamp og træning
- Begræns brug af hænder og hovedstød
- Målmænd skal huske at vaske egne handsker efter hver træning
- Frugt til kampe skal enten medbringes selv, den der leverer frugten skal dele det ud efter afspritning af hænder (eller med handsker på) eller frugten skal portionsopdeles og indpakkes.
- Kamptøj må ikke deles med andre og hver spiller skal vaske sit eget tøj (dvs den fælles kamptøjtaske er afskaffet). Så indkøb eget kamptøj efter du har fået et nummer tildelt af din holdleder (evt. få et af VSBs ældre sæt stillet til rådighed hvis du ikke har mulighed for at købe et selv).
- Ingen delte veste ved træning - medbring en lys og mørk trøje (feks. tag en lys T-shirt på og en mørk hoodie med i tasken el omvendt) eller få tildelt egen vest af din træner.
Træning:
 • max 50 i grupper af spillere til og med 21 år
 • max 10 i grupper af spillere fra 22-99 år
 • Der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen
 • Forskellige grupper må på intet tidspunkt blande sig med hinanden under træningen
 • Hver gruppe skal træne i sin egen ”zone”, fx et markeret område svarende til en 5-mands bane
 • Anlægget skal inddeles i klart adskilte zoner med minimum to meter imellem hver zone
 • Zonerne skal afmærkes tydeligt med toppe el. kegler
 • Grupper af 10 personer skal sikre tilstrækkelig afstand til hinanden og grupperne må ikke have noget med hinanden at gøre

Trænere skal sørge for at rengøre bolde og udstyr efter træning!

Spørgsmål kan vedr. corona restriktioner kan rettes til Casper Simonsen fra VSBs bestyrelse på 26210603 eller casperholmsimonsen@yahoo.dk.

Seneste opdatering:
Opdateret  24/10:
Alle kampe i denne weekend 24-25/10 afvikledes som planlagt.

Fra på mandag 26/10 træder de nye, skærpede corona-restriktioner i kraft.

Fra mandag vil det generelle forsamlingsforbud nedsættes fra 50 til 10 personer i første omgang i fire uger frem.

For idræt vil dog gælde, at forsamlingsforbuddet for børn og unge under 21 år fortsat er 50, så for børn og unge op til og med 21 år kan fodboldtræning og kampe foregå uændret under nuværende retningslinier.

mens det nedsættes til max 10 for alle på 22 år og derover.

Dette indebærer, at træning for seniorafdelingen inkl. fodbold fitness for dem på 22 år og derover kun kan gennemføres med maks. 10 spillere (trænere inkl.).

For voksne spillere på 22 år og opefter vil der ikke være kampe foreløbigt indtil 22. november.

Indtil der kommer ny corona-protokol fra DBU, kan voksne over 21 år afvikle træning under følgende retningslinier:

- Der må kun trænes i grupper af maks. 10 personer (inkl. træner)
- Der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen
- Forskellige grupper må på intet tidspunkt blande sig med hinanden under træningen
- Hver gruppe skal træne i sin egen ”zone”, fx et markeret område svarende til en 5-mands bane
- Anlægget skal inddeles i klart adskilte zoner med minimum to meter imellem hver zone
- Zonerne skal afmærkes tydeligt med toppe el. kegler
- Grupper af 10 personer skal sikre tilstrækkelig afstand til hinanden og grupperne må ikke have noget med hinanden at gøre
- Der må ikke opholde sig personer i ”sikkerhedszonen” mellem to træningszoner/-baner
- Der må ikke være tilskuere til træning

Som hidtil gælder vask af hænder og brug af håndsprit, bliv hjemme hvis du er sløj eller har symptomer, bliv hjemme hvis du afventer test resultat, bliv hjemme hvis du mener ud har været i kontakt med smittede.

Stadig ingen forældre og tilskuere ved træning undtagen for årgang 2015 og 2016.

Tilskuere til kamp skal sidde ned på medbragt stol. Max 500 ialt incl spillere, dommere etc.

Trænere skal sørge for at rengøre bolde og udstyr efter træning!

Spørgsmål kan vedr. corona restriktioner kan rettes til Casper Simonsen fra VSBs bestyrelse på 26210603 eller casperholmsimonsen@yahoo.dk.

Mvh
VSB bestyrelse

Opdateret 24/9: 
Pt frem til 4. oktober må der ikke arrangeres sociale aktiviteter omkring holdet ud over almindelig træning og kamp/stævner. Træning og kampe/stævner afvikles som normalt.
Opdateret 15/8:
Omklædningsrum er pt lukket - mød omklædt til både træning og kamp
Cafeen er pt lukket da vi ikke har voksen frivillige nok til at stå for håndtering af corona regler.
Vedr tilskuere til kamp:
 • Kig på KAMPBANEPLANEN hvis du vil tjekke hvor mange andre kampe er igang på anlægget samtidig.
 • Der må i alt max være 500 personer på KAPLEVEJ og 500 personer på VIRUMGÅRD fordelt ud ved de forskellige baner.
 • Tilskuere skal sidde ned, og for VSB betyder det, at du skal medbringe en klapstol. Det er endnu ikke tilladt at stå op og se kampene.
 • Træner, holdledere, udskiftningsspillere skal opholde sig med ved spillerkabinerne på kunst og opvisning med god afstand til modstander og for de andre baner tilsvarende langt fra spillere/trænere/holdledere og med god afstand til modstander tilskuere.
 • Tilskuere må op holde sig på modsatte side af banen - modstander tilskuere og hjemmehold tilskuere i hver sin ende af banen med god afstand.
 • Hvis der er en ledig bane, som ikke er i brug til andre kampe, må tilskuere også sidde der.
 • Husk at holde minimum 1 m afstand til andre, vask hænder eller sprit hænderne af, inden du kommer. Host i ærmet.
 • Er du sløj eller har været sammen med nogle smittede, så bliv væk.
 • Er der allerede 500 personer (tilskuere, spillere, trænere, dommere incl.) på KAPLEVEJ eller VIRUMGÅRD, når du kommer, må du blive udenfor stadion og nøjes med lyden.
 • Der kan være dage, hvor der kun er plads til 1 ledsager pr spiller
 • Holdledere og trænere er CORONA VEJLEDERE, og skal bede folk overholde retningslinierne.
 • Ved udekampe skal I fortsat forvente, at der ikke er åbent for tilskuere - tjek modstander klubbens hjemmeside inden I tager mange afsted.
 • Vi følger naturligvis situationen tæt og vil tilpasse hvis vejledningerne ændrer sig.
 • Følg VSB på facebook og på INSTA så du får nye ændringer til regler hurtigt.
Vedr tilskuere til træning:
Ingen forældre eller tilskuere på stadion ved træning undtagen for årgang 2016 og 2015.
CORONA forholdsregler regler skal overholdes

- Vask hænder ind du kommer og brug håndvask og håndsprit ved skuret på kunst og på klubhuset ved Kaplevej
- Bliv hjemme hvis du har symptomer.
- Hold afstand
- Ingen kram, håndtryk, fistbumps, etc selvom det er længe siden du har set nogen sidst eller du skal fejre et mål
- Nys og host i ærmet
- Medbring egen drikkedunk både til kamp og træning
- Begræns brug af hænder og hovedstød
- Målmænd skal huske at vaske egne handsker efter hver træning
- Frugt til kampe skal enten medbringes selv, den der leverer frugten skal dele det ud efter afspritning af hænder (eller med handsker på) eller frugten skal portionsopdeles og indpakkes.
- Kamptøj må ikke deles med andre og hver spiller skal vaske sit eget tøj (dvs den fælles kamptøjtaske er afskaffet). Så indkøb eget kamptøj efter du har fået et nummer tildelt af din holdleder (evt. få et af VSBs ældre sæt stillet til rådighed hvis du ikke har mulighed for at købe et selv).
- Ingen delte veste ved træning - medbring en lys og mørk trøje (feks. tag en lys T-shirt på og en mørk hoodie med i tasken el omvendt)
Læs mere her også:
I tilfælde af, at vores hold møder en modstander, hvor der viser sig at være en person der kort efter testes positivt, følger vi myndighedernes anvisning mht test.
I tilfælde af, at en spiller eller træner fra VSB testes positiv, sendes de spillere og andre denne har været nære kontakter på hjem og bedes om at tage en test og kan vende tilbage til træning/kamp, når negativ test er påvist.
Modstandere:
Sørg for at jeres spillere/trænere/holdledere/tilskuere er bekendt med ovenstående
Sørg for at hold afstand
Tag hjem hvis en af jeres har symptomer
Klubnyt 07. juli kl. 16:10
Program for VSBs 100 års Jubilæum fredag 13. og lørdag 14. august - billetsalg åbner MANDAG 12. juli kl 9.00
Klubnyt
17. juni kl. 13:12 VSB vinder DBUs EM "Hele Danmarks Fodboldfest" konkurrence
Klubnyt
17. juni kl. 12:44 Udmeldelser vedr. efterår 2021 - gerne senest d. 25 juni (allersenest 28/6)
Klubnyt
11. juni kl. 15:15 VSBs 100års Jubilæumsbog er udkommet - forudbestil din kopi
Klubnyt
10. juni kl. 13:06 Fra fredag 11/6 må vi igen frit være op til 500 i klubben - dvs helt normale tilstande :)