Menu

Kontingent

In english: please scrool down!

Ønsker du at spille fodbold i VSB - så se her:

Vi har som regel ledige pladser, hvad enten du spiller for sjov eller meget seriøst.

For årgang 2007 og yngre: Du er velkommen til at komme 2 gange til prøvetræning, inden du melder dig ind. Kontakt træneren, som du ser på holdsiden for din årgang og aftal prøvetræningen.

For årgang 2006 og ældre: kontakt VSB@VSB-FODBOLD.DK for at aftale prøvetræning. Der er begrænsede pladser til begyndere. Indmeldelse først når der er lavet aftale med klubben.

Kontingent opkræves 1. januar for januar-juni og 1. juli for juli-august.**
Ved manglende rettidig betaling pålægges rykkergebyr på 200kr.

Kortgebyr til NETS og CLEARHAUS på 10kr (5kr ved mdr betaling) er lagt oveni kontingentet.

**Senior betaler pr måned. Ved indmeldelse betaler man for indmeldelsesgebyr. Systemet viser dette som helårs kontingentet minus en %rabat som giver det beløb der opkræves (indmeldelsesgebyr).

*** Unge mellem 18-24år som spiller senior får en rabat på kontingentet som studierabat. 

For alle andre der opkræves halvårligt betaler man ved indmeldelse helårskontingent prorateret til indeværende måned frem til december plus indmeldelsesgebyr dvs. ved indmeldelse i september betaler man for september-december plus indmeldelsesgebyr.

 

Kontingent Periode  Kr  kr pr måned i 10 mdr
Årgang 2015-2013  pr. halvår    550 110
Årgang 2012-2010    pr. halvår      1000 200
Årgang 2009-2001 pr. halvår  1100

        220

Senior 18-24 år (spillende på senior hold) pr halvår 675 opkræves i 9 rater af 150kr (ikke for juli, dec, jan) (dvs der opkræves ikke i nov,dec,jun)
Senior 25 år og opefter pr. halvår 1100 opkræves i 9 rater af 245kr (ikke for juli, dec, jan) (dvs der opkræves ikke i nov,dec,jun)
Oldgirls,Oldboys,Veteran opefter  pr. halvår  950 190
Passive pr halvår   100  
Indmeldelsesgebyr*** Engangs

  200 (100 for årg 2013-2015 + ff + sen 18-24 år)

 

 
Fodboldfitness pr. halvår   300 60

*** beregnes at systemet i procent så er fastlagt forskelligt pr årgang og indmeldelsesperiode.

Ved indmeldelse bliver kontingentet prorateret til de måneder der er tilbage af kontingent perioden. 

Klubbens kontingent betales med online betaling med betalingskort, som tilmeldes abonnementsordning, så længe man er medlem.

Ved indmeldelsen accepterer du at overholde klubbens love

Ved længerevarende skade (over 3 mdr) kan fremtidigt kontingent sættes i bero (max 3 mdr) til man er klar til træning igen - allerede betalt kontingent refunderes ikke.

Seniorspillere kan ved studierejser kontakte kassereren på forkant i god tid og lave en aftale om pause, hvorved kontingentet kan blive tilpasset. Man kan maximalt blive sat i bero i 3 mdr.

Bemærk:

se information vedr. udmeldelse

Vær opmærksom på, at holdene ikke nødvendigvis har samme træningsdage/tider sommer og vinter, da VSB har færre baner til rådighed om vinteren. Vintertræningstider fastlægges før efterårsferien, når kommunen frigiver bane og haltider. Sommertræningstider meldes ud før påske.

Som forældre bedes du oprette en DBU.DK profil så du kan blive knyttet som kontakt person til dit barn. Både mor og far bør lave en profil og derved få al nødvendig information om fodboldaktiviteter.
se information om hvordan på dette link vedr. KAMPKLAR

In english:

Do you wish to play football in VSB - Please contact vsb@vsb-fodbold.dk
To everyone who wants to play football, for fun or seriously, we usually always have room for new members.