Menu

Udmeldelse

 

Udmeldelse SKAL sendes på email skriftligt til VSB@VSB-FODBOLD.DK

VSB fremsender en bekræftelse på, at udmeldelse er noteret samt et feedbackskema.

Noter venligst, at det er ikke tilstrækkeligt blot at informere sin træner eller holdleder mundtligt/skriftligt eller bare at blive væk eller blot at undlade at betale. I så fald er man stadig kontingent pligtig.

For alle undtagen senior: Halvårligt kontingent betales 1/1 og 1/7. Udmeldelse skal ske senest d. 28. december for jan-juni og senest d.  28. juni for juli-december. Udmeldelsen skal modtages i normal kontor tid senest kl 15.00 for at kunne effektueres. Du modtager en notifikation om opkrævningen på email 7 dage før der hæves på dit betalingskort og ovenstående udmeldelsesfrist giver 3 dage til at reagere på denne notifikation, hvis du skulle have glemt at melde dig ud i god tid.

For senior: Månedligt kontingent betales d. 28. i måneden for den følgende måned. (dvs. d. 28/1 trækkes for februar). I modtager en notifikation på opkrævningen 7 dage før der hæves på jeres betalingskort og frist for udmeldelse er derfor d. 25 i måneden. 

Kan VSB ikke hæve på dit betalingskort, fordi du har fået nyt eller der ikke er dækning, fremsendes istedet en email med et betalingslink - dette skal betales - det er ikke muligt at melde sig ud efter dette betalinglink er modtaget jvf ovenstående frister, så du kan ikke blot undlade at betale.

Det er dit eget ansvar at melde korrekt ud og sikre dig, at du har modtaget bekræftelse på udmeldelsen. 

Overholdes udmeldelsesfristen ikke, er du kontingentpligtig for den kommende periode, du har modtaget opkrævning for.

**se under kontingent vedr. skade og rejser om muligheden for at sætte i bero.

 

FAQ: 

a) Hvorfor kan jeg ikke bare lade være med at betale mit kontingent og så blive udmeldt?

VSB har 1100 spillere, vi kan ikke centralt vide om du spiller el ikke spiller. Det ansvar må du selv bære og du har ved indmeldelse forpligtet dig til at overholde foreningens regler.

 

b) Hvorfor betaler jeg halvårs?

Vi organiserer fodbold for en periode ad gangen med turneringstilmeldinger, træner ansættelser, etc. Betingelserne for udmeldelse er faktisk meget "large", da du kan melde dig ud helt frem til 3 dage før sæson start.

 

c) Hvorfor kan jeg ikke få mit kontingent tilbage I har hævet?

Fordi du ikke har overholdt de aftaler der er en del af at være medlem af foreningen Virum-Sorgenfri Boldklub hvor reglerne for udmeldelse er beskrevet tydeligt på hjemmesiden. Det ansvar må du selv bære.

 

d) Jeg havde glemt at melde mig ud?

Det er super ærgerligt, men det ansvar må du selv bære.

 

e) Hvorfor betyder det så meget - jeg er jo bare 1 ud af 1100 spillere

VSB har årligt mellem 2-300 udmeldelser og tilsvarende indmeldelser. Det betyder derfor en hel del for styringen af klubbens økonomi. Og det er dit eget ansvar at få dig meldt ud rettidigt.

 

f) Jeg havde ikke læst indmeldelsesemailen og udmeldelsesbetingelserne

Det ansvar må du selv bære.