Menu

Udmeldelse

 

Månedligt kontingent (senior): med 1 måneds varsel til d. 31. i måneden.

Halvårligt kontingent: Halvårligt kontingent betales 1/1 og 1/7. Udmeldelse ske senest d. 15. december for jan-juni og senest d. 15. juni for juli-december. Udmeldelsen skal modtages i normal kontor tid senest kl 15.00 for at kunne effektueres.

Månedligt kontingent betales d. 28. i måneden for den følgende måned. (dvs. d. 28/1 trækkes for februar).

Det er dit eget ansvar at melde korrekt ud og sikre dig, at du har modtaget bekræftelse på udmeldelsen. 

Overholdes udmeldelsesfristen ikke, er man kontingentpligtig i den følgende periode!

Udmeldelse SKAL meldes skriftligt til VSB@VSB-FODBOLD.DK

VSB fremsender en bekræftelse på at udmeldelse er noteret samt et feedbackskema.

Noter venligst, at det er ikke tilstrækkeligt at informere sin træner mundtligt/skriftligt eller bare at blive væk. I så fald er man stadig kontingent pligtig.

Kontingent tilbagebetales ikke.

**se under kontingent vedr skade og rejser om muligheden for at sætte i bero.