Menu

Velkomstfolder

Velkommen til Virum-Sorgenfri Boldklub.  

Kære nye medlem og dine forældre!

Vi vil gerne fortælle dig lidt om, hvad VSB og fodbold er for noget. Allerførst vil vi gerne introducere dig til VSBs værdier og formål: 

VSBs Værdier

Kvalitet            

 • Vi gør os umage i alt, hvad vi gør.                                                                                         
 • Vi følger VSBs målsætninger og principper.       
 • Vi tilsikrer en høj standard i driften af klubben.                              

Udvikling        

 • Vi udvikler vores medlemmer både som fodboldspillere og mennesker.
 • Vi udvikler vores trænere og vores frivillige. 
 • Vi udvikler vores klubmiljø og forbedrer klubbens fremtid.                                                

Glæde

 • Fodboldtræning, kamp og samvær skaber glæde og sjove timer.
 • Vi giver positiv og anerkendende respons.     

Engagement & Fællesskab

 • Vi har lyst til at være en del af fællesskabet i klubben.                                                              
 • Vi udviser forståelse for helheden i klubben og interesserer os for alle holds ve og vel på tværs af køn, alder og niveauer.
 • Alle engagerer sig og bidrager - både trænere, spillere og forældre.      

Gensidig respekt & Tolerance

 • Fair Play - også uden for banen.                                                                                            
 • Vi omgås hinanden med gensidig respekt.

 

VSBs Formål:

 • At give medlemmerne den bedste mulighed for at spille fodbold i alle spillets former - for alle aldre og begge køn
 • At sikre medlemmerne det bedste sportslige kammeratskab
 • At tilbyde medlemmerne den bedste træning og mulighed for livslang udvikling
 • At være en ambitiøs fodboldklub, hvor vi gerne vil være så dygtige som muligt
 • At drive en sund og fremtidsikret fodboldklub                                                          

 

VSB Fodboldaktiviteter

Vi spiller hele året, på græs på Kaplevej og Virumgård om sommeren og på kunst hele året, også om vinteren, når det sner. Om vinteren spiller vi indendørs fodbold for de mindre årgange 2006 og nedefter på Hummeltofteskolen og Virumskole.

Fra u5-u10 (1 bh til 3kl) spilles DBU fodboldstævner og private klubstævner (forældre betalt), og fra u10 begynder vi at spille turneringer med ugentlige kampe. Derudover tager mange hold på træningslejr eller til stævner, der varer flere dage. Mange hold tager til Øens cup på Fyn, Pinsecup på Falster, Sommerland Sjælland stævne, Bonbonland stævne, etc. Det er arrangeret af forældrene omkring holdet. U14 tager typisk en tur til udlandet arrangeret af forældrene. Aktivitetsniveauet for et hold er derfor meget bestemt af trænere/holdledere/forældre i forening.

VSB Aktiviteter

VSB afholder hver sommer en DBU fodboldskole for 160 deltagere 1kl-5kl, mens 6-7kl bliver tilbudt en VSB CAMP med overnatning. Begge dele arrangeres 100% af klubbens bestyrelse og forældre frivillige. Så meld dig gerne til det udvalg.

Derudover afholder VSB 1-2 indendørsstævner i Lundtoftehallen med deltagelse af VSB spillere og 1-2 udendørs Lagkagestævner på Kaplevej.

Et vigtigt arrangement er også Bakken Stævnet, som afholdes på Kaplevej, hvorefter deltagerne tager på Bakken.

Alle disse arrangementer kræver at klubbens medlemmer melder sig, som hjælpere ind i mellem.

Træner setup

Vi ønsker at levere en kvalificeret, varieret og målrettet træning til vores spillere.

Til hver årgang er udpeget en årgangstræner, som lægger træningsplanen og udvælger træningsøvelserne. Årgangstræneren kan både være en forælder eller en ikke-forælder. Årgangstræneren hjælpes af et antal yderst kvalificerede ungtrænere (med 8-10 års fodbolderfaring). Dertil kommer et antal assisterende trænere (forældre).

Før u10 er trænerne tilknyttet hele årgangen, og der er ingen opdeling i 1/2/3 hold. Fra U10 vil årgangstræneren  primært direkte træne det højeste niveau, mens ungtrænerne med assistance fra et antal forældre vil træne 2. og 3. hold. Alt under supervision af årgangstræneren, som altid med jævne mellemrum vil cirkulere i hele truppen. Nogle øvelser laves på tværs af niveauer. Årgangstræneren vil tilsikre, at alle spillere bliver udfordret på deres niveau og udvikler sig ved instruktion af ungtrænerne og forælderassistenterne.

VSB's trænere arbejder frivilligt – dvs. de får en godtgørelse for deres udgifter, og hvis de omregner deres godtgørelse til timeløn, er den desværre nok ikke meget mere en 10-25 kr pr time. Så hav det in mente, når I stiller krav. Langt størstedelen af vores trænerne er forældre til børn på holdene. VSB søger at ansætte ikke-forældre, når det overhovedet er muligt, men ansøgerfeltet er stærkt begrænset. Disse trænere bliver primært tilknyttet u10 og opefter, hvor kravene til træneren stiger, og hvor spillernes fodboldkompetencer er større, plus vi kan se, at det i den alder begynder at være en fordel ikke at være forælder til en på holdet. Men selv efter U10 er mange af vores trænere forældre, og de gør det super professionelt.

De fleste trænere er travle karriere- og familiemennesker, så udvis forståelse for, at trænerne primært er til stede ved de kampe, hvor deres eget barn spiller, og typisk kun 1 kamp pr uge. Trænerne vil kun lejlighedsvis se kampe på alle rækker for deres hold. Derfor er det altid nødvendigt, at forældre er klar til at stille op som kampholdledere, og at I leverer feedback til trænerne fra disse kampe, så det kan tages op til træning.

I VSB har vi øget indsatsen for at gøre det attraktivt for vores egne ungdomsspillere at blive trænere. På sigt håber vi derfor, at vi får vores egen pipeline af trænere. Årgangstrænerne har derfor også som opgave at udvikle ungtrænernes trænerkompetencer. Hvis du vil give negativt feedback, så adresser det til årgangstræneren eller bestyrelsen - ikke til ungtræneren.

Har du forslag til, hvordan træningen kan blive bedre, så husk også gerne at tilbyde din arbejdskraft.

 

Bredde & Talent

Vi vil gerne udvikle mange spillere og sikre, at mange børn i lokalområdet spiller og bliver ved med at spille fodbold gennem hele deres ungdom og liv.

Spillere er først modne i 14-15 års alderen - dvs. først der ses det, om spilleren har et specielt talent. Talent forveksles til tider med tidlig fysisk modenhed. Det er afgørende for VSB at sikre, at sene talenter ikke stopper med at spille fodbold. Omvendt skal tidlige talenter også udfordres tidligt. Den balance er en kronisk udfordring at håndtere.

Ethvert træningstilbud kræver, at vi kan skaffe de fornødne trænere. Derfor er det vigtigt, at forældre melder sig som trænere på alle spiller niveauer. VSB tilbyder diverse trænerkurser og kan tilbyde coaching fra de mere erfarne trænere i klubben. Man kan godt starte fra nul viden om fodbold, det kræver blot en indsats for at opbygge noget viden. Vores erfaring er, at det nogen gange er svært at få 2. 3. holdsforældre til at melde sig som trænere, men det er nødvendigt, og det er sjovt.

Vi udfordrer spillerne med udgangspunkt i deres nuværende fodboldmæssige niveau ved at søge at 50% matche, 25% overmatche og 25% undermatche dem med holdkammerater i træning.

Til kampe søger vi at stille med hold, hvor spillerne er på samme niveau for at sikre en god fodboldoplevelse. Spillerne og VSB vil gerne vinde kampe. Dvs. spillere bliver tilmeldt kampe eller stævner med andre spillere på tilsvarende fodboldmæssige niveau. Derved sikrer vi, at årgange kan håndtere spillere med forskelligt talent og både begyndere og øvede. Børn starter ofte som 4 årige, men vi ser også nye spillere starte i 10-11 års alderen (for piger også senere), og det er der plads til, selvom det selvfølgelig er en udfordring for trænerne med f.eks 5 års forskel i fodboldniveau. Men nogen gange blander vi også spillere med forskelligt niveau for at styrke sammenholdet på en årgang så sørg for at din spiller også er modtagelig for at spille med spillere der er både dygtigere og mindre dygtige end dem selv, med god attitude.

Vi forsøger at tilsikre, at særlige talenter får den bedst mulige træning og videreudviklingsmulighed i VSB. Vi prioriteter fastholdelse for at sikre, at børn spiller i deres nærmiljø, og at talentfulde spillere får tilstrækkelig udfordring og udvikling til at ville forblive i VSB. VSB har et tæt samarbejde om talentudvikling med Lyngby Boldklub for drengene. For pigerne søger vi inspiration fra flere forskellige klubber og ønsker at udvikle VSB til en større pigeklub. Vi tilstræber at hyre trænere med solid træner erfaring for at understøtte dette mål, og dette løfter træningen generelt i klubben.

 

Pige - Kvinde fodbold:

Der er som sådan ikke forskel i vores tilgang til, hvordan vi træner i pigefodbold i forhold til drengefodbold. Reglerne er de samme, ønsket fra pigerne om at blive gode fodboldspillere er det samme. Trænerne tænker selvfølgelig forskelle i fysik og mentalitet ind i træningen og kampsituationer, hvis nødvendigt. Pigerne træner på rene pigehold, medmindre de selv ønsker at træne med drengene. Vi ser dog at pigerne oftest foretrækker at spille på rene pigehold. Vi udfordrer de dygtigste piger ved, at de får mulighed for træning med drengene indimellem eller talent træning i en af de store elite pige klubber.

VSB er en forening af frivillige!!! 

Som forælder og medlem er der forskellige opgaver man kan hjælpe til med, og det er sjovt at være en del af holdet, både mange og få timer tæller:

 • Træner: Uddan dig, studer de andre, check dbu.dk.
 • Assistent træner: stå på mål, følg anvisninger.
 • Hjælper: sæt kegler op, del veste ud, ryd op, snør snørebånd, styr en række af spillere.
 • Holdleder: hjælp træneren administrativt, send mails ud, styr aktivitetsplanen, modtag nye medlemmer.
 • Dommer: køb en fløjte, lær de basale regler i fodbold.
 • Frugt: lever frugt til pausen i kampen.
 • Kørsel: kør spillerne til kamp.
 • Overnatter: tilbyd at overnatte med holdet på skolen ved træningslejren.
 • Teltopstiller: tilbyd at arrangere et telt til turneringen som holdet kan hygge sig i mellem kampene.
 • Tombolaen: tilbyd at stå i tombolaen ved VSB festen.
 • Teambuilding: arranger et ikke-fodbold arrangement for holdet – svømmetur, brunch, bio, rundbold, running dinner, discofest

VSBs økonomi

Det er nok vigtigt at kende den økonomiske realitet i en fodboldklub for at forstå, hvorfor det er nødvendigt at være frivillig hjælper. Vi vil i VSB gerne levere KVALITETs fodboldtræning, men vi har få midler til det. Derfor kan vi kun gøre det, hvis flere hjælper til. Derfor dette lille illustrative regnestykke:

En træner arbejder typisk 10-15 timer pr uge pr hold (nogen vælger at deles om et træner job af den årsag). Et typisk hold på 20 giver en kontingent indtægt på 36-40.000 som går til 1 træner og 1 ungtræner, bolde, udstyr, turneringer, dommere og klubdrift.  Hvis VSB var baseret på lønnede medarbejdere ville omkostningen blive minimum 270.000 kr pr hold. Men så ville det koste 14.000 kr at gå til fodbold om året. Det gør det jo heldigvis ikke, men derfor har VSB brug for din hjælp.

Til dig som spiller og dine forældre

 • Betal kontingent til tiden.
 • Deltag aktivt i klubbens sociale liv.
 • Støt op om bestyrelsen, mød frem til generalforsamlingen sidste tirsdag i februar kl 20.
 • Meld dig som træner, trænerafløser, trænerassistent eller holdleder.

 

Til spilleren:

Engagement, energi, lyst, drive, glæde, kammeratskab, fair play, koncentration.

Se http://www.vsb-fodbold.dk/maalsaetninger-struktur-roller/spiller/

 

Til dig som forælder:

Engagement - deltag, vær træner, holdleder, kampleder, etc

Lev de 10 forældre bud – Se http://www.vsb-fodbold.dk/maalsaetninger-struktur-roller/foraeldre/

 

I VSB tager vi udgangspunkt i DBUs Holdninger & Handlinger i Børnefodbold. Se http://www.dbu.dk/~/media/files/dbu_broendby/bu/holdningshaefte_2012.pdf
- det er værd at bruge 5 minutter på lige at skimme det igennem.

 

Opret dig selv på DBU.DK og brug din spillers logon til at tilknytte dig som kontakt person, så kan både spiller og du selv få mails og sms’er vedrørende holdets fodboldaktiviteter. VSB anvender DBUs system KAMPKLAR til kommunikation på alle hold. Spilleren får adgang automatisk, når spilleren meldes ind i VSB.

Mød op og se træning engang i mellem og tit til kampe. Dit barn elsker, at du ser på.
Selv når børnene er blevet meget store er der behov for opbakning. Holdet kan ikke klare sig uden forælder assistance.


Til træning:

 • Sørg for at spilleren kommer i god tid.
 • Senest fra U10 - lad spilleren deltage i fælles omklædning og bad - det er ekstremt vigtigt for fastholdelse og holdfølelse.
 • Sørg for, at barnet (og du selv) hjælper med at rydde udstyr op efter træning.
 • Tilbyd træneren din hjælp, hvis du alligevel kigger på træningen. Træneren har brug for assistance med at flytte mål, samle bolde, dele veste ud, sætte toppe, være målmand, dømme kampe, rydde op, etc.
 • Meld dig som holdleder og træner - evt. bare som afløser ind i mellem, så du opbygger viden om fodbold.
 • Undgå joystick styring af dit barn på banen med tilråb, og kommenter aldrig på modstanderholdets spillere.
 • Lyt til trænernes instrukser ved træningsstart.

 

Til kamp:

 • Sørg for transport til udekampe. Kørsel i bil til kampe, stævner mv. skal ske under størst mulig sikkerhed, og der må selvfølgelig aldrig være flere børn i bilen, end der er sikkerhedsseler.
 • Deltag i vaskeordning af kamptøj og frugtordning.
 • Meld dig som kampholdleder - træneren vil typisk kun tage med til de kampe, hvor deres eget barn spiller. Ikke af uvilje, men de er også travle familie/karriere mennesker.
 • Sørg for at spilleren altid møder velforberedt til kamp i god tid.
 • Meld spilleren til flest mulige kampe og arrangementer i klubben.
 • Hjælp med at finansiere tøj, ture, kampe og stævner, også ved at søge fonde og sponsorer.

 

 

FORÆLDRE BUD:
1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere
4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
5. Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder
6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - ikke dig!!
11. Ingen vejledning af boldholder – lad børnene selv vælge, hvad de vil gøre med bolden.
12. Ingen styring via joystick – vi ved alle, hvad der er den bedste løsning, når vi står ude på linien, men lad børnene selv om at vælge. Kun på den måde kan de lære at træffe de rigtige valg.
13. Vær positiv – børnenes glæde ved spillet er meget afhængig af omverdenens accept og ros.
14. Spørg til børnenes oplevelser – Hvad var godt? Hvad var mindre godt? Spørg til andre emner end resultatet
15. Ros udførte detaljer, fjern fokus fra kampens resultat – fokuser på det børnene selv kan.
16. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare til din datter eller søn.

 

 

For de helt små 3-6 årige:

Vi vil gerne fortælle dig lidt om, hvad VSB og fodbold er for de helt små.

 

 • Piger og drenge træner sammen. Først når de er lidt ældre skiller vi dem ad, da drengene bliver for stærke.
 • Ankom omklædt efter vejret i fodboldtøj og fodboldstøvler (eller lige så gerne andet tøj man kan bevæge sig i og kondisko).
 • Giv jeres barn lidt mad og drikke inden træning.
 • Lær dit barn at binde dobbeltknude på fodboldstøvlerne.
  Giv barnet en drikke dunk med - lær barnet hvordan det henter vand i omklædningsrummet.
  Lær barnet at tage fodboldstøvler af, inden det går ind i klubhus og omklædningsrum (støvlerne er fulde af jord).
 • Når alle er ankommet, hjælper I jeres barn med at få en vest på og komme med i en gruppe.
 • Jeres barn spiller fodbold sammen med jer – I (eller i hvertfald nogen af jer) indgår i trænerteamet og skal hjælpe til med at afvikle øvelserne/legene.
 • Hjælp til med at skabe en god stemning og gøre øvelserne sjove for børnene.
 • Hvis jeres barn bliver træt og ikke orker at være med lige nu, så tag barnet et stykke væk fra banen, så det kan sidde og kigge på, indtil barnet får lyst igen. Så kommer I bare med ind i øvelsen igen.

 

Der er en ansvarlig fra VSB (forælder på et andet hold), som står for afviklingen af træningen til at starte årgangen op og et par ungtrænere som assisterer. Men I skal være aktivt med og over det første år overtager et par af årgangens forældre træneransvaret efter oplæring sammen med ungtrænerne.

 

Spil gerne fodbold med dit barn i haven, på skolen eller i parken - 50% af fodbold er det den enkelte spiller kan! 100 skud på mål efter aftensmad er guld værd.

 

Vi glæder os til at se jer tumle rundt på banerne og vække børnenes interesse for fodbold og boldleg. Og vi glæder os til, at I bliver en del af VSB familien i mange år fremover.

 

Se www.vsb-fodbold.dk – på årgangens side ang. træningstider og træner information.

 

Forventning til trænere:

Positiv coaching, sportslig optræden, rollemodel på alle måder, spillerudvikling, glæde, ambitioner, fastholdelse af vores spillere, talentudvikling, sociale aktiviteter, sammenhold, fairplay.

Se http://www.vsb-fodbold.dk/maalsaetninger-struktur-roller/traener/traener-jobbeskrivelse/

 

  

 

Spørg ikke kun, hvad din klub kan gøre for dig, men også hvad du kan gøre for din klub!

Se mere info på www.VSB-FODBOLD.dk

Klubnyt 14. august kl. 11:26
VSBs U11 Piger 8-mands 2007/2008 Kronborg Cup 12. og 13. august 2017 Piger spiller fodbold i VSB...
Klubnyt
Årets VSB CAMP Træner Team
Klubnyt
VSBs Fodboldskole 1992-2017 - 25 års Jubilæum
Klubnyt
1.senior - POKAL kamp mod B93 Tirsdag 8. august kl 18.15 på opvisningsbanen
Klubnyt
Årets 1. senior spiller: Rasmus Gaudin
Kommende kampe
August 2017
19.
lørdag
10.00
Bagsværd BK
Spillet
Herrer
U10
U10 drenge 5-mands (08) 2-Efterårsserie 19/8 • Pulje 2, 2 baner
Gladsaxe Stadion
Bane 2
Virum-Sorgenfri BK
Gladsaxe Stadion
Bane 2
19.
lørdag
10.18
Ølstykke FC
Spillet
Herrer
U10
U10 dr 5-mands (08) beg.-Efterårsserie 19/8 • Pulje 2
Nødebo Stadion
Virum-Sorgenfri BK
Nødebo Stadion
19.
lørdag
10.25
Virum-Sorgenfri BK
Spillet
Herrer
U10
U10 drenge 5-mands (08) 1-Efterårsserie 19/8 • Pulje 1, 2 baner
Lillevang Idrætscenter
Bagsværd BK
Lillevang Idrætscenter
19.
lørdag
10.30
Virum-Sorgenfri BK
livescore
2 - 0
Herrer
U15
U15 Drenge 1 (03) Efterår • Pulje 1
Virum Stadion
Nivå-Kokkedal FK
Virum Stadion
19.
lørdag
10.30
Virum-Sorgenfri BK
2 - 0
Herrer
U13
U13 Drenge 8-mands 3 (05) Efterår • Pulje 4
Virum Stadion
Lyngby Boldklub 1921
Virum Stadion
19.
lørdag
10.50
Farum BK
Spillet
Herrer
U10
U10 drenge 5-mands (08) 1-Efterårsserie 19/8 • Pulje 1, 2 baner
Lillevang Idrætscenter
Virum-Sorgenfri BK
Lillevang Idrætscenter
19.
lørdag
11.00
Jyllinge FC (1)
2 - 0
Herrer
U16
U16 Drenge 1 (02) Efterår • Pulje 2
Spraglehøj Idrætsanlæg Kunstgræs
Virum-Sorgenfri BK
Spraglehøj Idrætsanlæg Kunstgræs
19.
lørdag
11.12
BSV af 2016
Herrer
U10
U10 drenge 5-mands (08) 2-Efterårsserie 19/8 • Pulje 2, 2 baner
Gladsaxe Stadion
Bane 2
Virum-Sorgenfri BK
Gladsaxe Stadion
Bane 2
19.
lørdag
11.12
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U10
U10 dr 5-mands (08) beg.-Efterårsserie 19/8 • Pulje 2
Nødebo Stadion
BSF
Nødebo Stadion
19.
lørdag
11.15
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U10
U10 drenge 5-mands (08) 1-Efterårsserie 19/8 • Pulje 1, 2 baner
Lillevang Idrætscenter
KFUM BK, Roskilde
Lillevang Idrætscenter
19.
lørdag
11.30
Albertslund BS 72
Herrer
U17
U17 Drenge 3 (01) Efterår • Pulje 2
Sportspladsen i Syd
Virum-Sorgenfri BK
Sportspladsen i Syd
19.
lørdag
11.40
Helsinge Fodbold
Herrer
U10
U10 drenge 5-mands (08) 1-Efterårsserie 19/8 • Pulje 1, 2 baner
Lillevang Idrætscenter
Virum-Sorgenfri BK
Lillevang Idrætscenter
19.
lørdag
11.48
AB
Herrer
U10
U10 drenge 5-mands (08) 2-Efterårsserie 19/8 • Pulje 2, 2 baner
Gladsaxe Stadion
Bane 2
Virum-Sorgenfri BK
Gladsaxe Stadion
Bane 2
19.
lørdag
12.00
Espergærde IF
Herrer
Senior
Serie 3 • Pulje 2
Mørdrup Idrætsanlæg
Virum-Sorgenfri BK
Mørdrup Idrætsanlæg
19.
lørdag
12.06
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U10
U10 dr 5-mands (08) beg.-Efterårsserie 19/8 • Pulje 2
Nødebo Stadion
Bagsværd BK
Nødebo Stadion
19.
lørdag
12.42
Nødebo IF
Herrer
U10
U10 dr 5-mands (08) beg.-Efterårsserie 19/8 • Pulje 2
Nødebo Stadion
Virum-Sorgenfri BK
Nødebo Stadion
19.
lørdag
13.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U14
U14 Drenge 1 (04) Efterår • Pulje 1
Virum Stadion
Lynge-Uggeløse IF
Virum Stadion
19.
lørdag
13.00
Virum-Sorgenfri
Herrer
Senior
Herre-DS • Pulje 2
Virum Stadion
Tårnby Stadion Opv.
AB Tårnby
Virum Stadion
Tårnby Stadion Opv.
20.
søndag
10.00
Lundtofte Boldklub
Omklædning 1
Herrer
U12
U12 Drenge 2 8-mands (06) Efterår • Pulje 4
Lundtofte Idrætsplads
Den Grønne (3)
Virum-Sorgenfri BK
Omklædning 2
Lundtofte Idrætsplads
Den Grønne (3)
20.
søndag
10.30
Hareskov IF
Kvinder
U14
U14 Piger 8-mands 1 (04) Efterår • Pulje 1
Birkevang
Virum-Sorgenfri BK
Birkevang
20.
søndag
10.30
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U11
U11 Drenge 2 8-mands (07) Efterår • Pulje 3
Virum Stadion
FC Holte
Virum Stadion
20.
søndag
11.00
Måløv BK
Herrer
U13
U13 Drenge 8-mands 1 (05) Efterår • Pulje 2
Måløv Idrætspark
Virum-Sorgenfri BK
Måløv Idrætspark
20.
søndag
11.45
Team Vest (VIF/HIC)
Kvinder
U16
U16 Piger 1 (02) Efterår • Pulje 1
Herstedøster Stadion
Virum-Sorgenfri BK
Herstedøster Stadion
20.
søndag
14.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
Senior
Serie 4 • Pulje 3
Virum Stadion
FC Rudersdal
Virum Stadion
20.
søndag
14.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U12
U12 Drenge 1 8-mands (06) Efterår • Pulje 1
Virum Stadion
BSV af 2016
Virum Stadion
21.
mandag
18.00
Virum-Sorgenfri BK
Kvinder
U11
U11 Piger 2 8-mands (07) Efterår • Pulje 2
Virum Stadion
LSF
Virum Stadion
21.
mandag
19.00
LSF (2)
Herrer
M+32
8-M+32 (Old boys) 1 - Efterår • Pulje 1
Ledøje Idrætscenter
Virum-Sorgenfri BK
Ledøje Idrætscenter
22.
tirsdag
18.30
Brønshøj BK (2)
Omklædning 2
Herrer
U13
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (05) 17/18 • Pulje 1
Tingbjerg I P
7mands 2
Virum-Sorgenfri BK (1)
Omklædning 5
Tingbjerg I P
7mands 2
22.
tirsdag
18.30
Virum-Sorgenfri
Herrer
Senior
Herre-DS • Pulje 2
Virum Stadion
Fremad Valby
Virum Stadion
22.
tirsdag
19.30
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
M+40
M+40 (Veteran) 1 • Pulje 1
Virum Stadion
Snekkersten IF
Virum Stadion
23.
onsdag
18.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U12
U12 Drenge 4 begyndere 8-mands (06) Efterår • Pulje 2
Virum Stadion
Brede IF
Virum Stadion
23.
onsdag
18.00
Vallensbæk IF
Kvinder
U11
U11 Piger 2 8-mands (07) Efterår • Pulje 2
Vallensbæk Idrætscenter
Virum-Sorgenfri BK
Vallensbæk Idrætscenter
23.
onsdag
19.00
Rosenhøj BK
Herrer
U12
U12 Drenge 1 8-mands (06) Efterår • Pulje 1
Avedøre Stadion
Virum-Sorgenfri BK
Avedøre Stadion
23.
onsdag
19.00
Virum-Sorgenfri BK (1)
Herrer
U16
Ungdomspokal U16 Drenge (02) 17/18 • P1
Virumgård kunstgræsbane
FA 2000 (Øst)
Virumgård kunstgræsbane
25.
fredag
18.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U19
U19 Drenge Mester (99-00) Efterår • Pulje 1
Virum Stadion
Allerød Fodbold Klub
Virum Stadion
25.
fredag
18.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U17
U17 Drenge 3 (01) Efterår • Pulje 2
Virum Stadion
Hareskov IF
Virum Stadion
25.
fredag
18.30
IF Skjold Birkerød
Herrer
U14
U14 Drenge 1 (04) Efterår • Pulje 1
Birkerød Stadion
Virum-Sorgenfri BK
Birkerød Stadion

Nyheder fra DBU

Nyheder fra DBU Sjælland