Menu

VSBs Ordinære Generalforsamling 2023

image
02. februar 2023 kl. 17:09
Indkaldelse til VSBs Ordinære Generalforsamling 2023

Herved indkaldelse til

VSBs Ordinære Generalforsamling 2023

Mandag d. 27. februar kl. 19.00 i klubhuset på Kaplevej 46

for medlemmer på 16 år og derover samt forældre til medlemmer under 16 år.

Medlemmer, og forældre til medlemmer under 16 år, har stemmeret, ved medlemskab i mindst 3 måneder.

Medlemmer i restance udmeldes inden GF.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på vsb@vsb-fodbold.dk – dvs. d. 19. februar 2023.

Se klubbens vedtægter her

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, samt budget for det kommende regnskabsår
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent                                                                              
 6. Valg af formand respektive kasserer
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (eller ekstern revisor)
 9. Eventuelt.

Ad 6: Valg af formand respektive kasserer

På valg:

 • Formand Casper Simonsen (genopstiller)

Ikke på valg:

 • Kasserer Anette Enghoff 

 

Ad 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer:

På valg:

 • Kenneth Reeh (Næstformand) (genopstiller)
 • Jens Bertelsen (genopstiller)
 • Bo Nylandsted Larsen (genopstiller)

Ikke på valg: 

 • Christian Christiansen
 • Henrik Bramsnæs
 • Morten Langsted
 • Lars Hegnet

Suppleanter:

På valg:

 • Camilla Weadon (genopstiller)
 • Anders Øye (ny kandidat)

Ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (eller ekstern revisor)

På valg:

Revisorfællesskabet i Lyngby

MBA Revision Aps

Lyngby Hovedgade 54 A, 1. sal

2800 Kgs. Lyngby

 

Klubnyt 20. september kl. 10:59
Glemmekasserne tømmes Glemmekasserne tømmes d. 30 september
Klubnyt
15. august kl. 12:50 VSB-DAG!
Klubnyt
03. juli kl. 13:58 VSB Medlemsundersøgelse
Klubnyt
14. juni kl. 16:31 VSB & Flügger
Klubnyt
03. maj kl. 12:33 DRAMA - VSB vs. Frederikssund
Luk