Menu

Holdleder opgavebeskrivelse

Holdlederen er den administrative hjælper og organisator for holdet. 

Normalt er det en far eller en mor til en spiller på holdet. Der skal helst være 1 holdleder pr turneringshold (dvs ca pr 20 spillere pr årgang)

Opgaverne er af administrativ karakter og kræver ikke fodboldmæssige egenskaber. Men holdlederen er en meget vigtig person for holdet som ofte virker i mange år.  

 

Overordnet ansvar:

Sikre holdet den bedst mulige fodboldoplevelse i VSB med respekt for VSB værdier, respekt for helheden i klubben og klubbens retningslinier.

 

Holdleder opgaver:

 • Tilsikre at alle spillere er registreret i VSBs medlemsregister (kan ses på KAMPKLAR)
 • Hjælpe med vedligehold af adresser, mail og tlf numre på holdets spillere og forældre (de kan selv vedligeholde det på deres DBU profil men nogengange skal de mindes om det eller have hjælp til det)
 • Sikre god velkomst af nye medlemmer
 • Arrangere 2 årlige forældremøder
 • Arrangere sociale aktiviteter såsom holdaftener, stævnedeltagelse, træningslejre, ture, udlandsture etc.
 • Via klubben sørge for tilmelding til turneringer, stævner, etc i samråd med træner og forældre i samråd med VSB daglige ledelse. 
 • Assistere træneren med kommunikation af holdudtagelse og kamp instruktioner
 • Modtage afbud og hjælpe træneren med at finde erstatningsspillere
 • Lave holdkort (for 8- og 11-mands)
 • Assistere med indrapportering af resultat af kampe - typisk gør kamplederen det se Kampafvikling
 • Faciliteter og organisere samkørsel til kampe
 • Sørge for organisering af kamptøjvask, frugtordning, etc ved kampe
 • Sikre at holdet har VSB kamptøj.  Et hold kan også vælge at forældrene køber kamptøj til deres spiller hver for sig (ca 350 kr for et sæt (ca 500 kr med navn og nr). Holdlederen kan søge en tøjsponsor i forældregruppen eller andre steder, bemærk at kamptøj med sponsorstøtte SKAL være uden spiller navn, så de kan gå i arv i VSB. Nogen gange kan kamptøj arves fra andre hold - det udbydes eller kan forespørges om VSBs daglige ledelse. se vedr sponsorer her.
 • Indsamle sponsor betalt kamptøj fra spillere der melder sig ud af VSB så det kan arves af nye spillere på holdet el i VSB.
 • Sikre finansiering af ture og arrangementer. VSB har som udgangspunkt ikke økonomiske ressourcer til at støtte ture, og alle ture skal derfor foregå ved egenbetaling fra spillerne. Du bør som træner/holdleder indkræve depositum fra spillere i takt med at udgifter skal betales! VSBs turnerings & rejseretningslinier VSB turnerings og rejse retningslinier skal overholdes med hensyn til destination, budget og årsbudget pr spiller således at omkostningerne pr spiller ikke overskrider de udskrevne grænser.
 • Melder tilbage til bestyrelsen ved problemer eller støj i truppen.
 • Sikrer/hjælper med at gennemføre træningen ved afbud/sygdom fra trænere.
 • Hjælper med at skabe en god og positiv stemning på sidelinjen.
 • Hjælper træneren med dialog med forældre
 • Hjælper til ved stævner og andre arrangementer i klubben.
 • Deltager i VSB arrangementer, møder, generalforsamling
 • Når du stopper som holdleder, hjælpe med at finde din afløser blandt forældrene på holdet og giv overlevering

  Gode råd:

 • Kontakt en af de garvede holdledere på årgangen ældre for at få nogle gode fif
 • Deltag i trænersamlinger
 • Deltag i general forsamlingen for at møde klubbens ledelse og medlemmer
 • Som holdleder har man flere kasketter på samtidig: far/mor til en spiller, holdleder, VSB repræsentant, spiller repræsentant, træner repræsentant. Nogen gange kommer man i klemme, så kontakt klubledelsen og lad os i fællesskab løse dillemma'et.

 

 

Luk