Menu

Markante VSB ledere og trænere

Markante ledere og trænere

En forudsætningen for VSB's beståen er, at forskellige ledere og trænere op gennem tiden har ydet en uvurderlig indsats i bestræbelserne på at skabe de nødvendige rammer for, at medlemmerne, store som små, har kunnet dyrke deres fodbold her i Virum-Sorgenfri området. At blive udnævnt til æresmedlem i VSB er den største hæder, et klubmedlem kan tildeles, og det er da også kun ganske få personer, der indtil i dag har opnået denne høje anerkendelse fra klubbens side. Sophus Olsen, Viggo Hansen, Bent Frederiksen, Poul Nielsen og Svend "Semper" Hansen er i tidens løb blevet tildelt hæderen.

Sophus Olsen kom til klubben så tidligt som i 1924, hvor han dels indtrådte i bestyrelsen som kasserer og samtidig fik overdraget det hæderfulde hverv at bestyre og vedligeholde klubbens eneste bold. Sophus Olsen havde en stor kærlighed til ungdomsfodbold og fungerede da også fra starten af sin klubkarriere som træner for klubbens daværende juniorhold og lagde måske allerede dengang kimen til det, der i dag er VSB's varemærke: talentudviklingen. Udover en meget engageret indsats for ungdommen i klubben, fungerede Sophus Olsen som klubbens kasserer i hele 20 år frem til 1944, og i forbindelse med klubbens 25 års jubilæum i 1946 blev han udnævnt til æresmedlem.

Viggo Hansen befandt sig i Virum Boldklub, da Sophus Olsen i 1924 dukkede op. Hvornår Viggo Hansen gjorde sit indtog i klubben vides ikke. Sammen med Sophus Olsen fik han hurtigt samlet de unge mennesker. Viggo fungerede som ihærdig leder og træner i 20'erne, og i 1931 blev han ligeledes bestyrelsesmedlem frem til 1934. 1 1936 og et par år frem, indtrådte han atter i bestyrelse, denne gang som næstformand. Det blev til yderligere en kort bestyrelsesperiode fra '44 til '45. I al denne tid udførte Viggo Hansen et kæmpe stykke frivilligt lederarbejde for Virum Boldklub. Han blev ligesom Sophus Olsen udnævnt til æresmedlem i forbindelse med 25 års jubilæet i 1946.

Bent Frederiksen kom til Virum Boldklub som træner i 1958 fra Lolland - og sikke en entre. Allerede ved førstkommende generalforsamling blev han valgt ind i klubbens bestyrelse som ungdomsleder, en post han bestred i hele 17 år frem til 1975. Herefter gled han over som herreseniorleder - ligeledes en post han bestred i 17 år frem til 1992. Siden da fungerede han i en årrække som holdleder for klubbens talentfulde danmarksseriehold. Bents utrættelige og engagerede indsats i klubben er blevet tildelt flere hædersbevisninger. Første gang var i 1974, hvor han fik Lyngby Taarbæk Kommunes idrætslederpris, derefter SBU's æresnål i 1981, i 1988 blev han tildelt Danmarks Idræts-Forbund's æresnål, og i 1990 fik han Leo Danins rejselegat. Bent Frederiksen blev udnævnt til æresmedlem i VSB i forbindelse med klubbens 60-års jubilæum i 1981

Poul Nielsen meldte sig ind i Virum Boldklub som juniorspiller i 1932 og blev senere en særdeles engageret leder. I året 1957 valgtes han ind i bestyrelsen som kasserer og var således med til at indvie det nye stadion på Kaplevej samme år. Samtidig med sit store arbejde for klubben, bestred han posten som formand for omegnsklubbernes Old Boys Forening. Poul Nielsen var medlem af VSB's bestyrelse som kasserer i 14 år frem til 1971. I forbindelse med 60-års jubilæet i  1981 blev han, ligesom Bent Frederiksen, udnævnt til æresmedlem i VSB.

Svend "Semper" Hansen meldte sig ind i Virum Boldklub som seniorspiller i 1930, hvor han fungerede som krumtap og halfback på klubbens bedste hold i mange år. Det blev også til 5 år i bestyrelsen fra 1942, to af årene som næstformand. Efter endt spiller- og lederkarriere udmærkede "Semper" sig ved at være fast inventar til 1. herreseniors kampe, hvad enten de foregik på hjemme- eller udebane, helt frem til starten af 90'erne. "Semper" blev udnævnt til æresmedlem i 1986.

Bent Schou Eskildsen har om nogen været manden bag Oldboys-sammenslutningen, som blev stiftet tilbage i 50'erne og var en sammenslutning af klubber i Nordsjælland. Sammenslutningen blev stiftet da det pt ikke var samme tilbud som idag for oldboys fodbold under DBU og tilhørende lokalunionerne (SBU, JBU osv)v Virum Boldklub som den hed dengang var hovedinitivtager til at starte sammenslutningen. Bent var dengang med og i alle årene fungerede han som kasserer! Desuden varetog Bent alene mand turneringsplanen både ude som indendørs - et kæmpe arbejde før EDB'ens indtog i vor verden. Derudover var Bent manden der skaffede sponsorer, præmier mv til de utallige indestævner mm VSB har arrangeret. Bent er æremedlem. Bent gik bort i 2017.

Niels Johansson kom til klubben som ungdomsspiller i 1960 og spillede som senior en hel del kampe på klubbens 1. hold. Allerede som ung seniorspiller blev han valgt ind i bestyrelsen og konstitueret som sekretær, en post han bestred frem til 2014. "Mr. VSB" er bestemt et passende øgenavn til Niels, der med et fantastisk engagement stadig bidrager væsentligt til, at rammerne i klubben er på plads. Niels blev i 1987 hædret for sin indsats med tildelingen af SBU's æresnål ved klubbens 75-års jubilæum i 1996, hvor han også blev udnævnt til æresmedlem i VSB. I 2001 modtog han således også DBU's sølvnål i forbindelse med klubbens 80 års fødselsdag.

Af andre ledere, der gennem tiden har betydet meget for klubbens virke, skal nævnes: Albert Madsen, K.M. Frisk og Helge Bulow (60'erne), Knud E. Svendsen og Børge Andersen (70'erne), Torben Smidstrup og Kenneth Havtorn (70'erne og 80'erne), Lis Svendsen (80'erne) og Henrik Hansen (90'erne).

Jørgen "Slater" Madsen En stor del af spillerne i klubbens seniorafdeling er opdraget i klubben af klubbens nok mest markante træner, Jørgen "Slater" Madsen, som gennem sit mere end 30 årige virke i VSB har udviklet det ene store talent efter det andet, og mange er da også på vej i denne tid. Jørgen Madsen kom til klubben fra Lyngby Boldklub i 1966. Han har i tiden frem til i dag udviklet sig til at blive en af landets mest markante ungdomstrænere og skulle kriteriet for at kunne kaldes "en af landets mest markante trænere" alene baseres på sportslige resultater, ville han på baggrund af en høst på 2 danmarksmesterskaber og mere end 20 sjællandsmesterskaber uden tvivl kunne kalde sig "den mest markante i landet" gennem tiderne. Udover sin trænergerning har Jørgen Madsen også taget stor del i klubbens frivillige arbejde - en rigtig klubmand. "Slater" blev udnævnt til æresmedlem ved 75-års jubilæum i 1996. Stoppede i VSB i 2011.

Af andre markante trænere i VSB i 80/90'erne skal nævnes: Niels Berthelsen (herreungdom og damesenior), Bent Andersen (damesenior, herreungdom og herresenior), Jørgen Dyring (herresenior) og Steen Kristensen (herreungdom).

Jakob Andreassen kom til klubben som spiller i 1967, var formand i 13 år, i bestyrelsen  i 1980-2001, A-licens træner, træner for ungdomshold, siden 2018 træner for årgang 2008 drenge, før det bla. årgang 2003 og 2002. Aktiv dommer. Tildelt DBU sjællands æresemblem og DBU's Sølvnål 2017 ved sit 50 års jubilæum i VSB.  Jakob er en vellidt træner, der mestrer balancen mellem at have autoriteten som træner, men samtidigt at være helt nede på jorden i øjenhøjde med drengene. I det ene øjeblik engageret på sidelinien og i det næste pædagogisk og grundig i sin gennemgang af det taktiske oplæg, og hvad der kræves på de enkelte pladser. Altid velforberedt både til træning og kamp, og det er tydeligt at se, hvordan drengene stille og roligt udvikler sig hos ham. Mange spillere har haft fornøjelsen af hans træning gennem årene. Et fast holdepunkt i VSB. Udnævnt til æresmedlem i 2019.

Niels Lorentzen, holdleder, har været aktiv i VSB siden 1968. Han har været bestyrelsesmedlem i 8 år og i VSBs Venner's bestyrelse i 5 år. Men allermest er han holdleder uafbrudt for Herre Senior 1 i 23 år og er det fortsat. En engageret holdleder, der fortsat brænder for VSBs Herre Senior 1 hold og gerne kæmper for at holdet får så gode forhold som muligt. Forkæler Herre Senior 1's trænere og spillere på alle leder og kanter i det daglige, og sikrer at der er en styr på holdets drift. Niels er også en temperamentsfuld herre, som går op i resultaterne med liv og sjæl. Han kræver samme engagement i træningsindsatsen, som han lægger i pasningen af holdets udstyr og forhold. Med udskiftninger på trænerpositionen og holdet over tid, har Niels været den faste mand. Tildelt DBU Sjællands Æresemblem i 2018. Aftrådte som holdleder i 2019.

 

Casper Simonsen, bestyrelsesmedlem siden 2016, træner for årgang 2007dr og 2004dr.

Preben Önnerth, træner og medlem af VSB i 25 år i 2019, B-Licens, supplerer jævnligt med mere uddannelse, træner for bla årg 89/90, årg 91, årg 93, årg 01,05 og 07. DBU fodboldskoletræner hvert år og også fodboldskoleleder i 2018/2019/2020/2021 og VSB CAMP leder, aktiv i tidligere ”VSBs venner” med lagkagestævner og indendørsstævner for børnene. Flere gange årets VSB'er. Modtog DBU Sjællands æresemblem i 2018.

Jørgen Dige, træner i VSB gennem 20 år, årg 1998/99 kvinder, årg 1999 drenge, årg 2010 drenge. Stoppet som træner juni 2021 pga flytning til Nykøbing Sjælland 

 

 

 

Klubnyt 13. juli kl. 18:20
VSB dag den 31 august Vi glæder os til at se jer til VSB dag den 31 august
Klubnyt
09. april kl. 12:45 Klargøring af VSB lørdag den 13. april
Klubnyt
05. april kl. 15:40 Caféen åbner den 9 april
Klubnyt
21. marts kl. 16:42 VSB har indgået samarbejde med OK tank
Klubnyt
29. november kl. 15:33 Mød VSB`s nye senior 1 træner, Thomas Asacanius
Luk