Menu

Udmeldelse

 

Udmeldelse SKAL sendes på email skriftligt til VSB@VSB-FODBOLD.DK

VSB fremsender en bekræftelse på, at udmeldelse er noteret samt et feedbackskema.

Noter venligst, at det er ikke tilstrækkeligt blot at informere sin træner eller holdleder mundtligt/skriftligt eller bare at blive væk eller blot at undlade at betale. I så fald er man stadig kontingent pligtig.

For alle undtagen senior: Halvårligt kontingent betales 1/1 og 1/7. Udmeldelse skal ske senest d. 28. december for jan-juni og senest d.  28. juni for juli-december. Udmeldelsen skal modtages i normal kontor tid senest kl 15.00 for at kunne effektueres. Du modtager en notifikation om opkrævningen på email 7 dage før der hæves på dit betalingskort og ovenstående udmeldelsesfrist giver 3 dage til at reagere på denne notifikation, hvis du skulle have glemt at melde dig ud i god tid. (ps bemærk at du kan ikke svare tilbage på notifikationen da den sendes fra en "no-reply" email addresse - udmeldelse skal sendes til vsb@vsb-fodbold.dk).

For senior: Månedligt kontingent betales d. 1 i måneden for måneden. (dvs. d. 1.feb trækkes for februar). I modtager en notifikation på opkrævningen 7 dage før der hæves på jeres betalingskort og frist for udmeldelse er derfor d. 28 i måneden.

Kan VSB ikke hæve på dit betalingskort, fordi du har fået nyt eller der ikke er dækning, fremsendes istedet en email med et betalingslink - dette skal betales - det er ikke muligt at undgå at betale efter dette betalinglink er modtaget jvf ovenstående frister, så du kan ikke blot undlade at betale. Udmeldelse vil være gældende fra næste kontingent periode.

Det er dit eget ansvar at melde korrekt ud og sikre dig, at du har modtaget bekræftelse på udmeldelsen. 

Overholdes udmeldelsesfristen ikke, er du kontingentpligtig for den kommende periode, du har modtaget opkrævning for.

**se under kontingent vedr. skade og rejser om muligheden for at sætte i bero.

FAQ

Hvorfor kan jeg ikke bare lade være med at betale mit kontingent og derved blive udmeldt?

Reglerne for udmeldelse er beskrevet tydeligt på hjemmesiden. VSB har 1250 spillere, vi kan ikke centralt vide om du spiller eller ikke spiller. Det ansvar må du selv bære, og du har ved indmeldelse forpligtet dig til at overholde foreningens regler.

Hvorfor betaler jeg halvårs?

VSB organiserer fodbold for en periode ad gangen med turneringstilmeldinger, træner ansættelser, etc. Betingelserne for udmeldelse er faktisk meget "large", da du kan melde dig ud helt frem til 3 dage før sæson start.

Hvorfor kan jeg ikke få mit kontingent tilbage I har hævet?

Reglerne for udmeldelse er beskrevet tydeligt på hjemmesiden. 

Jeg havde glemt at melde mig ud?

Reglerne for udmeldelse er beskrevet tydeligt på hjemmesiden. 

Hvorfor betyder det så meget - jeg er jo bare 1 ud af 1250 spillere

VSB har årligt mellem 2-300 udmeldelser og tilsvarende indmeldelser. VSB kan ikke lave undtagelser. Det er dit eget ansvar at få dig meldt ud rettidigt.

Jeg havde ikke læst indmeldelses emailen og udmeldelsesbetingelserne

Betingelserne gælder alligevel.

Klubnyt 13. juli kl. 18:20
VSB dag den 31 august Vi glæder os til at se jer til VSB dag den 31 august
Klubnyt
09. april kl. 12:45 Klargøring af VSB lørdag den 13. april
Klubnyt
05. april kl. 15:40 Caféen åbner den 9 april
Klubnyt
21. marts kl. 16:42 VSB har indgået samarbejde med OK tank
Klubnyt
29. november kl. 15:33 Mød VSB`s nye senior 1 træner, Thomas Asacanius
Luk