Menu

Holdleder

Holdlederen er den administrative hjælper og organisator for årgangen. Normalt er det en far eller en mor til en spiller på årgangen eller en anden interesseret i at bakke op om VSB og årgangen. Opgaverne er af administrativ karakter og kræver ikke fodboldmæssige egenskaber. Men holdlederen er en meget vigtig person for årgangen.  

Holdlederen er "ansat" i VSB og skal godkendes af VSBs bestyrelsen. Dette sker ved, at holdlederen tilknyttes til årgangen i KAMPKLAR. Holdlederen skal, ligesom træneren, overholde VSBs vedtægter og bakke op om VSBs værdier, principper og retningslinier og VSBs aktiviteter. Holdlederen skal agere i overensstemmelse med VSBs overordnede interesser og refererer til bestyrelsen. VSB kan opsige en holdleder. 

Holdleder opgaver:

 • Sikre god velkomst af nye medlemmer
 • Tilsikre at alle spillere, der træner med, er medlem af VSB og ikke er i restance
 • Hjælpe med at sikre at spillere og forældre vedligeholder deres adresser, mail og tlf numre på DBU.dk
 • Arrangere sociale aktiviteter såsom holdaftener, stævnedeltagelse, etc.
 • Være behjælpelig med tilmelding til turneringer, stævner, træningslejre, udlandsture, etc i samråd med træner, afd. leder og forældre. 
 • Assistere træneren med kommunikation af holdudtagelse og kamp instruktioner
 • Assistere træneren med at flytte kampe og skaffe baner - se Kampafvikling
 • Modtage afbud fra spillere til kampe og aktiviteter og hjælpe træneren med at finde erstatningsspillere
 • Assistere med indrapportering af resultat af kampe - typisk gør kamplederen det se Kampafvikling
 • Organisere samkørsel til kampe
 • Sørge for organisering af kamptøjvask, frugtordning, etc ved kampe
 • Organisere den årlige uddeling af pokaler el medaljer - se VSB pokaler
 • Indgive ønsker for træningstider til VSB afdelingsansvarlige
 • Sikre at årgangen har VSB kamptøj. Hvert spiller eller hold skal selv indkøbe VSB spilledragter, hvorfor holdlederen opfordres til at søge en tøjsponsor i forældregruppen eller eksternt.  En årgang kan også vælge at forældrene køber kamptøj til deres spiller hver for sig (ca 310 kr for et sæt (465 kr med navn og nr). Nogen gange kan kamptøj arves fra andre årgange - det udbydes via afdelings lederen. Holdsæt må kun købes gennem klubbens leverandør. Se information om køb af holdsæt her KLUBTØJ
 • Sikre finansiering af ture og arrangementer. VSB har som udgangspunkt ikke økonomiske ressourcer til at støtte ture, og alle ture skal derfor foregå ved egenbetaling fra spillerne. Du bør som træner/holdleder indkræve depositum fra spillere i takt med at udgifter skal betales! VSBs turnerings & rejseretningslinier VSB turnerings og rejse retningslinier skal overholdes med hensyn til destination, budget og årsbudget pr spiller således at omkostningerne pr spiller ikke overskrider de udskrevne grænser.
 • Melder tilbage til bestyrelsen ved problemer.
 • Sikrer/hjælper med at gennemføre træningen ved afbud/sygdom fra trænere.
 • Hjælper med at skabe en god og positiv stemning på sidelinjen.
 • Hjælper til ved stævner og andre arrangementer i klubben.
 • Deltager i VSB arrangementer, møder, generalforsamling

  Gode råd:

 • Kontakt en af de garvede holdledere på et af de større årgange for at få nogle fif
 • Deltag i trænersamlinger
 • Deltag i general forsamlingen for at møde klubbens ledelse og medlemmer
Luk