Menu

2011-2021

I 2012 er VSB ca 700 medlemmer

I 2021 er VSB  1400 medlemmer, heraf 400 piger

 

Pige/Kvinde fodbold i VSB

Frem til 2008 er pigefodbolden stort se ikke eksisterende efter en storhedstid start 70'erne.

I 2008 starter årgang 2000/1 op og derefter i 2011 startes årgang 2003, opstartet af Lene Laungaard (formand 2015-2021), hvorefter hver årgang startes op kontinuerligt. Pigeafd rundede 150 medlemmer i 2014. I 2018 er pige afd vokset til 275 piger. Fra 2019 stiller VSB igen med et kvinde senior hold af årgang 2000-2003 piger. Både årgang 2003 og årgang 2007 har repræsenteret VSB i ØST/LIGA rækker. Styrken i VSBs pigefodbold er nøjagtig ens forhold for drenge og piger. Det slår igennem i alt fra træner normering, udstyr, træningstider, etc. Og sprogbrug således at der nu altid er tale om f.eks Senior HR og Senior KV. I 2021 tæller pige/kivndeafdelingen 400 piger. 

 

Drenge/Herre fodbold

Efter nogle år i Danmarksserien med en presset sæson i 2017/2018, hvor spillerne ønskede et trænerskifte midt sæson, og efter flere sæsoner med mange skiftende spillere, som kom forbi VSB i korte perioder og aldrig opnåede særlig VSB tilknytning, rykkede VSB i sommeren 2018 til Sjællandsserien og så videre til Serie 1 i sommeren 2019 og 2020 (pga corona), til 2019 med meget få oprindelig VSB'ere på holdet.

De unge flytter til byen, og der er mange klubber, der kæmper med forskellige mere eller mindre rimelige midler om at lokke spillerne til at fortsætte uden for København. I VSB har strategien siden 2015 været at sikre højt niveau for ungdomsspillerne for derved at sikre at en stor andel af vores egne ungdomsspillere fra u19dr og u17dr fortsætter op på Senior HR 1 og 2. Det er lykkedes fra 2019 og fremefter. Det betyder, at vi stiller med et meget ungt team i Senior HR - gennemsnitsalderen er ca 20 år, og at niveauet af vores u17dr og u19dr i stor stil bestemmer niveauet for Senior HR 1, da der ikke hentes spillere fra andre klubber. Samtidig er satsningen på ungdomsårgangene også slået igennem, således at VSBs ungdomsspillere ønsker at komme videre på Senior HR 1. Ved sæsonstart efterår 2021 vinder Senior HR 1 igen deres kampe med André Mytysia i spidsen. Han har gjort et kæmpe arbejde med at bygge senior op igen, siden han kom til 1. januar 2020. Sammenhold og ens forhold for alle senior hold er styrken, der gør at klubben nu tæller 4 Senior HR hold, alle baseret på spillere med VSB eller omegn baggrund.

 

Egen VSB Træner pipeline 

Fra 2013 og fremefter satses benhårdt på at udvikle VSBs egen træner pipeline, således at mange dygtige 13 årige spillere sættes igang som ungtrænere.

I de følgende år udklækkes disse som fuldgyldige trænere med C licens kurser, B licens kurser eller M licens kurser.

i 2021 har VSB 65 unge trænere ansat plus 30 forældretrænere.

Langsomt øges det fodboldfaglige niveau og udviklingen af spillerne. I 2020 har VSB derfor 1. hold i Mesterrække i alle årgange og enkelte hold i LIGA eller ØST rækker. Scouts har travlt med at følge VSBs hold.

Pga det generelle høje niveau af udvikling af dygtige fodboldspillere i mange klubber og en meget tidlige udskilning af talenter, der rykker til superliga licensklubber, er det en præstation som ikke-licens klub at have hold i mester rækker. Fokus for VSB er fortsat at højne det fodboldfaglige niveau, så udviklingen for spillerne matcher det bedste niveau.

Træner normering, specifiktræning, trænercoaching, etc er alle midler til at løfte niveauet.

Klubnyt 13. juli kl. 18:20
VSB dag den 31 august Vi glæder os til at se jer til VSB dag den 31 august
Klubnyt
09. april kl. 12:45 Klargøring af VSB lørdag den 13. april
Klubnyt
05. april kl. 15:40 Caféen åbner den 9 april
Klubnyt
21. marts kl. 16:42 VSB har indgået samarbejde med OK tank
Klubnyt
29. november kl. 15:33 Mød VSB`s nye senior 1 træner, Thomas Asacanius
Luk