Menu

Frivillige og økonomi

VSB er en forening af frivillige!!!

Som forælder og medlem er der forskellige opgaver man kan hjælpe til med, og det er sjovt at være en del af holdet, både mange og få timer tæller:

Træner: Uddan dig, studer de andre, check dbu.dk
Assistent træner: stå på mål, følg anvisninger
Hjælper: sæt kegler op, del veste ud, ryd op, snør snørebånd, styr en række af spillere
Holdleder: hjælp træneren administrativt, send mails ud, styr aktivitetsplanen, modtag nye medlemmer
Dommer: køb en fløjte, lær de basale regler i fodbold
Frugt: lever frugt til pausen i kampen
Kørsel: kør spillerne til kamp
Cafeen: tilbyd at stå i cafeen ved kampdagen
Overnatter: tilbyd at overnatte med holdet på skolen ved træningslejren
Teltopstiller: tilbyd at arrangere et telt til turneringen som holdet kan hygge sig i mellem kampene
Tombolaen: tilbyd at stå i tombolaen ved VSB festen
Teambuilding: arranger et ikke-fodbold arrangement for holdet – svømmetur, brunch, bio, rundbold, running dinner, discofest, etc.


VSBs økonomi

Det er nok vigtigt at kende den økonomiske realitet i en fodboldklub for at forstå, hvorfor det er nødvendigt at være frivillig hjælper. Vi vil i VSB gerne levere kvalitetsfodboldtræning, men vi har få midler til det. Derfor kan vi kun gøre det, hvis flere hjælper til. Derfor dette lille illustrative regnestykke:

En træner arbejder typisk 10-15 timer pr uge pr hold (nogen vælger at deles om et træner job af den årsag). Et typisk hold på 20 der træner 2x pr uge giver en kontingent indtægt på 40.000 som går til 1 træner og 1 ungtræner, bolde, udstyr, turneringer, dommere og klubdrift.  Hvis VSB var baseret på lønnede medarbejdere ville omkostningen blive minimum 270.000 kr pr hold. Men så ville det koste 14.000 kr at gå til fodbold om året. Det gør det jo heldigvis ikke, men derfor har VSB brug for din hjælp.

Luk