Menu

Trænersetup

Træner setup

Vi ønsker at levere en kvalificeret, varieret og målrettet træning til alle vores spillere.

Til hver årgang frem til u9 incl. er udpeget en årgangstræner eller trænerteam leder, som lægger træningsplanen og træningsøvelserne. Årgangstræneren kan både være en forælder eller en ikke-forælder. Årgangstræneren hjælpes af et antal dygtige ungtrænere (med 5-10 års fodbolderfaring). Dertil kommer et antal assisterende trænere (typisk forældre). Til og med u9 er trænerne tilknyttet hele årgangen, og der er ingen opdeling i 1/2/3 hold.

Fra U10 opdeles i niveau. 1.holdstræneren vil med jævne mellemrum cirkulere i hele truppen og sørge for jævnlig vurdering af hele årgangen, så det er muligt at avancere fra 2./3. hold til 1. hold. Derfor er der altid et lag af ”boblere” mellem niveauerne som træner og spiller kampe på flere niveauer. Derfor er der et tæt samarbejde mellem 1. / 2.holds trænerne og 2./3. hold trænerne. Årgangen træner for så vidt overhovedet muligt stadig samtidig i nærheden af hinanden, så spillerne kan møde ind sammen. Nogle øvelser laves på tværs af niveauer for at sikre relationen mellem spillerne gennem hele årgangen. Derfor er det så vigtigt, at spillerne har et godt sammenhold på årgangsniveau, så det er naturligt at spille sammen med alle spillerne på en årgang, så sker rokaderne meget mere smidigt.  Trænerne vil i fællesskab tilsikre, at alle spillere bliver udfordret på deres niveau og udvikler sig. Holdledere og forældre skal medvirke til at sikre fællesskab i hele årgangen ved så vidt muligt at arrangere hold ture, stævner og holdaftener for hele årgangen sammen og samtidigt. Det kræver at både 1. 2. og 3.holds forældre bidrager ligeligt til at arrangere.

 

VSB's trænere arbejder som frivillige trænere på hobby basis – dvs. de får en godtgørelse for deres udgifter efter SKAT regler og kørselsgodtgørelse. Vores unge trænere får ca 90-110kr i timen, når de ikke har bil selv, mens ungtrænere (under 18 år) typisk får en godtgørelse, der svarer til 55-70 kr i timen. Der er generelt mangel på uddannede trænere, og vi kan ikke lønne så godt, at vi bare kan ”købe” os til flere trænere, det er et stykke delvis frivilligt arbejde for dem, der påtager sig jobbet. Så ofte må forældre træde til og dygtiggøre sig som trænere. Byd gerne ind.

 

VSB søger at ansætte ikke-forældre, når det overhovedet er muligt. Især fra u10 og opefter, hvor spillernes fodboldkompetencer er større, plus vi kan se, at det i den alder begynder at være en fordel ikke at være forælder til en på holdet.

 

De fleste forældre trænere er typisk travle karriere- og familiemennesker, så udvis forståelse for, at de primært er til stede ved de kampe, hvor deres eget barn spiller, og typisk kun 1 kamp pr uge. Trænerne vil kun lejlighedsvis se kampe på alle rækker for deres årgang. Derfor er det altid nødvendigt, at forældre er klar til at stille op som kampholdledere, og at I leverer feedback til trænerne fra disse kampe, så det kan tages op til træning.

 

I VSB har vi over en årrække øget indsatsen for at gøre det attraktivt for vores egne ungdomsspillere at blive trænere, så vi har vores egen pipeline af trænere. Trænerne har derfor også som opgave at udvikle ungtrænernes trænerkompetencer.

 

Hvis du vil give negativt feedback, så adresser det til holdlederen for din årgang eller bestyrelsen - ikke til ungtræneren.

 

Har du forslag til, hvordan træningen kan blive bedre, så husk også gerne at tilbyde din arbejdskraft.

Luk