Menu

VSBs Principper & Retningslinier

VSB har defineret en række retningslinier så det er tydeligt for enhver, hvad VSB står for.

Det skal være en rettesnor for, hvordan alle i klubben agerer.

Luk