Menu

Træner Jobbeskrivelse

Forventning til trænere:

 • Positiv coaching
 • Sportslig optræden
 • Rollemodel på alle måder
 • Fokus er spillerudvikling
 • Fokus på glæde og sjov
 • Fokus op alle spillere for at sikre fastholdelse
 • Talentudvikling
 • Sociale aktiviteter
 • Resultater gennem sammenhold
 • Sikre fairplay.

Træningsperioden og pauser

I VSB trænes hele året undtagen i skoleferier. Hvis træneren ønsker at tilbyde træning i skoleferien, er det tilladt efter  aftale med afdelingslederen, men dækket af godtgørelsen/lønnen i den indgåede kontrakt. Dog opstarter årg u15 og op typisk de sidste 1-2 uger af skolesommerferien og slutter evt. efter sidste turneringskamp i juni efter aftale med formanden og holder ferie 14 før jul til 1-2 uger ind i januar.

Træningen

Det er trænerens ansvar at tilrettelægge en målrettet træning, der tager udgangspunkt i det enkeltes hold forudsætninger og mål med fokus på den individuelle spillers udvikling. Søg inspiration på nettet til variede øvelser. Træneren skal tilrettelægge træningen i overensstemmelse med VSBs principper og målsætninger for årgangen.

Træner opgaver & ansvar
Planlægge udvikling af den enkelte spiller og hele holdet i overensstemmelse med VSB's målsætninger

 1. Planlægge og forestå træningspas inkl. specifiktræning og målmandstræning.
 2. Anvende KAMPKLAR (obligatorisk) til holdets aktiviteter, holdudtagelser og kommunikation
 3. Deltage i VSB's trænerdage, VSB træner seminarer og VSBs generalforsamling
 4. Arrangere tilmelding til stævner og turneringer (via den afdelingsansvarlige), udtage hold til kampe og afvikle kampe i overensstemmelse med VSBs målsætninger for årgangen. 
 5. Tilskynde til, at der opnås et godt kammeratskab gennem fodboldspillet
 6. Medvirke til et godt socialt sammenhold på holdet og i klubben bla. ved at afholde holdaftener i Caféen og 2 årlige forældre/spillermøder.
 7. Samle alle spillere ved start og slut - sige goddag og farvel til alle spillere!
 8. Give anerkendelser til hver enkelt spiller. Opnå resultater ved at være positiv. Undgå negative tilråb både til træning og især ved kamp. Utallige undersøgelser hos DBU og store klubber har vist, at man kun opnår gode resultater med unge mennesker ved positiv coaching.
 9. Undgå joystick styring af spillerne på banen - der skal være ro på sidelinien, kun positive tilråb og få vejledende tilråb - spillerne skal lære at tage egne beslutninger på banen, korrektioner laves til træning - se DBUs holdninger & Handlinger i Børnefodbold
 10. Selv udvise en god, sportslig opførsel 
 11. Overholde HAK ved kampe u13 opefter og lige spilletid u12 nedefter. Sikre at alle spiller kampe efter træningsindsats. Følge op på spillere der ikke passer træning eller ikke melder sig til rådighed for kampe for at få dem igang.
 12. Ved kampe sørge for udskiftninger sker løbende, ingen venter til 2. halvleg.
 13. Sikre, at spillerne udviser god, sportslig opførsel før, under og efter træning og kampe, også i omklædningsrummet og især på fremmed græs
 14. Fastholde så mange spillere som muligt uanset niveau bl.a. ved at være lydhør overfor spillerens (og forældrenes) ønsker på kort og lang sigt og ved at følge VSBs retningslinier, principper og struktur.
 15. Sikre at vi ikke ”taber” spillere, hverken hvis de skal rykkes op eller ned. Hvis en spiller rykkes op eller ned, skal dette først ske, når der er opnået aftale med den sportslige leder og den træner, der skal overtage eller afgive spilleren. 
 16. Sørge for at nye medlemmer bliver meldt ind i klubben, og at der ikke benyttes spillere, der ikke betaler kontingent (nye spillere må gerne prøvetræne 1 gang, før der skal betales kontingent, men ikke spille kampe). Se Indmeldelse og med jævne mellemrum sikre at spillerlisten stemmer overens med VSBs officielle lister.
 17. Være velforberedt til træning og kamp. Møde i god tid og gå som den sidste. Sikre at ingen (små) spillere er efterladt. Lægge alt udstyr på rette plads efter brug - inddrag spillerne i oprydningen som en god vane. 
 18. Samarbejde aktivt med de andre trænere i klubben
 19. Samarbejde med forældre og spillere om spillerens udvikling, også mht spillerens ønsker for specialisering - altid i reference til VSBs målsætninger for årgangen.
 20. Inddrage forældrene i træningen og udpege en holdleder blandt forældrene.
 21. Være ambassadør for VSB i alle henseende.
 22. Vedrørende kamptøj og andet tøj og udstyr til holdet skal dette købes gennem klubbens leverandør - se her KLUBTØJ

Forventninger til trænere mht. ungtrænere

 1. Tage godt imod ungtrænerne og sørger for, at disse anvendes til relevante opgaver under hensyntagen til deres erfaring og kompetencer
 2. Vær opmærksomme på, at ungtrænerne behandles respektfuldt af spillere og forældre
 3. Giv ungtrænerne mulighed for at udvikle sig fodboldfagligt og personligt. 


VSB tager udgangspunkt i DBUs holdninger & handlinger seneste version, som alle trænere skal sætte sig grundigt ind i:

DBUs holdninger & Handlinger i Børnefodbold

Årgangtræner opgaver:
Hver årgang vil have en årgangsansvarlig træner, der lægger programmet for hele årgangen og instruerer det øvrige trænerteam. 

Til og med u9

 • Årgangstræner og øvrige trænerne er tilknyttet hele årgangen, og der er ikke opdeling i 1/2/3 hold.
 • Typisk vil årgangen varme op sammen, og også lave øvelser sammen, hvor det lader sig gøre at have forskellige niveauer samlet.
 • Et ugentligt træningspas vil typisk være stationstræning, hvor alle spillere kommer forbi årganstræneren,
 • Et ugentligt træningspas vil typisk være niveau opdelt - trænerne har ikke den samme gruppe hver gang.
 • Typisk vil årgangen samles til sidst i træningsafslutningen.

Fra u10 til u13

 • Årgangstræneren vil typisk primært træne 1.holdet
 • Årgangstræneren vil stadig med jævne mellemrum (f.eks 1 x pr måned) også stå for træning af 2. og 3. holdet. Årganstræneren vil typisk stå for kampafvikling for 1.holdet (eller der hvor træneres barn spiller)
 • Årgangstræneren vil mindst et par gange i turneringen også overvære de andre holds, typisk 2. og 3. holds kampe. 

Derudover er årgangstrænerens ansvar:

 • Sikre trivsel og udvikling af hele årgangen
 • Sikre op og nedrykning af spillere mellem niveau
 • Vejledning og uddannelse af trænere, ungtrænere og assistent trænere.
 • Årgangstrænere skal således kvalitetssikre hele årgangens træning.

 

Luk