Menu

Kampafvikling - guide

Turneringer
Udendørs: Der tilmeldes det ønskede antal hold i forhold til antallet af spillere i hver årgang til DBU SJÆLLAND turneringerne udendørs. 
Indendørs: Klubben tilmelder og betaler for u11 og nedefter . For øvrige årgange skal træner og hold selv være aktive angående tilmelding og betaler selv for disse.
 
Afvikling af kampe
Man følger banefordelingen til kampe, der er lavet af den baneansvarlige og hænger på Kaplevej på tavlen ved indgangen til Cafeen. Aflysning af kampe skal meddeles til den baneansvarlige øjeblikkeligt.

Sidelinien
Der skal være relativt ro på sidelinien - både fra trænere, forældre, tilskuere og spillere. Lad spillerne spille kampen og træffe det spilmæssige beslutninger. Opmuntrende, positive tilråb er tilladt fra alle. Korrektion af spil foretages hovedsageligt til træning og i pausen.
 
Hjemmekampe: Man modtager modstanderholdet, hilser på trænere/ledere og anviser dem omklædningsrum og bane samt udleverer holdkortet. Hvis I skal spille på Virum Gård (VG) bør en forælder eller holdleder eskortere gæsterne - også selvom de først ankommer i allersidste øjeblik. 
(For 8-mands hold møder man typisk ca. 30 min. før kampen; 11-mands ca. 45 minutter og nogle 1. hold ca. 1 time).
Man sørger for bolde til modstanderens opvarmning. Normalt har man en kampbane 15 minutter før kampstart. Man modtager og hilser på dommeren. Siger farvel og tak for kampen til modstanderne og dommer.

Udekampe: Man orienterer sig ved ankomsten til spillestedet. Hilser pænt på modstanderne og dommeren. Udfylder holdkort. Siger pænt farvel og tak for kampen til modstanderne og dommere - efterlader omklædningsrummet pænt og nydeligt.
 
Holdkort
Holdkort skal udfyldes elektronisk før kamp - primært ved overførsel af udtagede spillere fra KAMPKLAR. Det kan ske via DBU.dk eller DBU APP.
Begge hold skal udfylde holdkort elektronisk.
Det er vigtigt at påførte trøjenumre er i overensstemmelse med de benyttede spillere samt at alle spillere påføres holdkortet.
I tilfælde af at der er spillere som ikke benyttes i kampen, slettes disse fra holdkortet efter kampen - senest 7 timer efter!.
 
Spilleregler og love
Fodboldloven kan findes på DBU Sjælland's hjemmeside
Procedure og retningslinier ved kortere og længere rejser.
VSB har som udgangspunkt ikke økonomiske ressourcer til at støtte rejser og alle rejser skal derfor foregå ved egenbetaling fra spillerne. Udlandsrejser skal godkendes i bestyrelsen inden igang sætning. Se VSBs rejse retningslinier her på hjemmesiden.
Du bør som træner/holdleder indkræve depositum fra spillere i takt med at udgifter skal betales! 
 
Indrapportering af resultat
Ved hjemmebane kamp skal VSB indrapportere resultat - skal det ske fra u10 og opefter. Ring 70100550 max 1 time efter kampen. Du har brug for kampnummeret - det står i kamp programmet  - og resultatet af kampen. Det er nemt at følge robotstemmens vejledning. Husk af aftale hvem der gør det for hver kamp, specielt hvis det ikke er de sædvanlige trænere eller holdledere, der står for kampen.  VSB får en bøde på 100 kr, hvis resultatet ikke er rapporteret rettidigt.
Til kluboffice administratoren: I kluboffice kan kampe hvorpå der ikke er indrappoteret resultat ses ved at under ”Turneringsadministration” under ”Resultatindberetning”. Hvis du herefter trykket på den grønne knap ud for søg feltet, fremkommer de kampe, hvor der mangler at blive indtastet resultater.


Dommere
Turneringskampe: DBU Sjælland påsætter dommere som følger:

påsætning af dommere regler

Klubben sørger dog for, at alle hold i 11-mandsrækkerne så vidt muligt får tildelt dommere. Du er som træner i disse rækker selv ansvarlig for via kampnummeret på DBU SJÆLLAND’s resultatinformation at tilse, at dommerpåsætning er sket og i modsat fald sørge for en dommer.
Trænere og holdledere i 8-mandsrækkerne er selv ansvarlige for dommerpåsætning – hvor der jo oftes kan gøres brug af en forælder el. lign.
For 8-mands u12 rk1 er det muligt at få extern dommer. Det skal aftales med afdelingslederen at søge om extern dommer, da det koster. Det gøres via kluboffice af den afd. ansvarlige. Skal det ske til den kommende weekend er det dog for tæt på, og så skriver den afd. ansvarlige direkte til den dommerpåsætnings ansvarlige – Finn Skythe Jacobsen skyt@dbusjaelland.dk
Pokalkampe: DBU SJÆLLAND påsætter dommere til kampene.
Træningskampe: Som udgangspunkt sørger man selv for dommere til træningskampe.
Dommere kan få udleveret en nøgle til dommerrum i Cafeen.
Hvis man selv skal stille med dommer, må man enten bruge en af forældrene (navnlig for de yngre årgange), en af de andre trænere eller henvende sig til ”klubbens” dommere. 
Som ”tak for indsatsen” giver klubben en øl el. vand til den frivillige dommer.
Til kampe, hvor unionen har meddelt, at der ikke påsættes dommere, er det hjemmeholdets pligt at sørge for dommer. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, vil hjemmeholdet normalt blive erklæret som taber.
Hver klub stiller en liniedommer, hvis ikke anden aftale foreligger.Luk