Menu

Rekruttering af spillere

REKRUTTERING 

Se her ang. Vejledning og retningslinier for rekruttering af spillere.

VSBs trænere, ledere og forældre skal altid udvise respekt for det arbejde, der foregår i andre fodboldklubber, og når man kontakter disse, agerer vi altid respektfuldt.

Dette regelsæt vedrører klubskifter for spillere under 18 år på eget eller VSBs initiativ.

Regelsættet er beskrevet i følgende vejledning:  VSBs retningslinjer for kontakt til spillere under 18 år fra andre klubber

Klubben tillader IKKE, at spillere, forældre eller anden tredje part agerer på klubbens vegne i kontakt til andre spillere. Det gælder både til kampe, til DBU samlinger, i skolen og andre steder, hvor man mødes på tværs af klubber.

Skulle man som træner, spiller eller forældre blive kontaktet af spillere eller forældre fra andre klubber, skal man ALTID henvise dem til at henvende sig til VSBs generelle email adresse VSB@vsb-fodbold.dk vedr. skift.

Det er kun klubbens talentudviklingsansvarlige, som må tage kontakt til andre klubber vedrørende spillere, som vi ønsker at rette henvendelse på.

Luk