Menu

Indendørstræning i haller - vigtige VSB retningslinjer

VSB har ansvaret for børnene og hallerne og der har netop været en anledning til at genopfriske reglerne for alle:

Kend alle børnene ved navn, som deltager på dit hold - lav opråb baseret på kampklar hver gang!
Hvis der er børn tilstede du ikke kender SKAL det sikres de er medlem og der skal laves kontakt til forældrene.

Overlevér hallen til den næste træner - sørg for du kender den næste træner - dvs forlad ikke hallen uden, at du ved hvem, du har overleveret ansvaret for hallen til - hils på hinanden og vid hvem hinanden er.
Tjek holdsiderne for årgangen - der kan du se, hvem de officielle VSB-personer for hver årgang er.

Hvis det næste hold er aflyst eller ikke dukker op skal hallen ryddes op, lukkes og aflåses.

Ingen børn må efterlades i hallen i forventning om, at der dukker en træner op senere. Spillere over 10 år må gerne vente uden for den aflåste hal til deres egen træner dukker op. For spillere under 10 år skal de overleveres til en forælder - de må ikke efterlades uden aftale med deres forældre.

Hvis en årgang aflyser et træningspas eller permanent flytter eller dropper et træningspas skal det meddeles til dit holds VSB-Koordinator.
Træningsplanen på hjemmesiden skal hele tiden vise de korrekte permanente træninger. Så hvis du opdager det ikke stemmer med jeres reelle træninger så gør opmærksom på det.

Pga. det meget ansvar delegeret ud på alle holdene, og den meget smalle centrale koordination kræver det noget af os alle at sikre “styringen” af afviklingen af træningspas og at vi hjælpes af med, at intet falder mellem to stole.

Luk