Menu

VEO FORMÅL

VEO formål


Formålet med VEO kameraet i VSB skal være et værktøj til at udvikle spillere såvel som trænere samt skabe underholdning. Dernæst har det nogle sekundære funktioner som f.eks. at være med til at skabe en bedre tone på sidelinjen og branding. For at flest mulige får glæde af kameraet er det henvendt til hjemmekampe.

VEO er specielt god i udviklingen af spillerens taktiske spilforståelse, eftersom det visualisere kampøjeblikke som øjet normalt ikke fanger.

Der er ikke krav om at VEO skal anvendes af klubbens trænere. Det skal derfor være et ekstraordinært værktøj til de trænere som ønsker det. Kameraet skal være lige tilgængeligt for alle, hvortil underholdningsværdi sidestilles med kampanalyser.


Spilleren i fokus

Når en træner ser en tendens vedkommende gerne vil have rettet på, så er kunsten på de yngre årgange at coache på det indirekte, så de ikke føler sig overvåget. Det output træneren får ud af det vedkommende ser på VEO behøver ikke rettes imod individuel coaching. Det kan også være generelle mangler/tendenser på hele holdet og dermed hjælpe til hvad de kommende træningsforløb skal bestå af. Videoerne kan også gøres tilgængelig for spilleren og kan derfor også være et redskab til gøre sin egen efter evaluering af kampen mere kvalificeret. Træneren har også mulighed for at coache give ris/ros ved at oprette highlights inde på VEO’s hjemmeside (direkte på videoen), hvorefter holdet kan se de highlights med kommentarer træneren har oprettet. Dette anbefales dog kun fra U15 og frem eller hvis spillere selv ønsker en efter evaluering fra træneren (frivilligt).

Træneren i fokus

Træneren får meget sjældent feedback på sin egen præstation. Derfor skal det også anses for værende et værktøj til en efter evaluering af sig selv som træner. Som træner er det svært at sætte sig selv i helikopter perspektiv i kampens hede, hvilket VEO skal være med til. Kameraet kan også være med til at give en ro hos træneren, eftersom man kan fokusere på sine fokuspunkter til kampen uden at føle at man går glip af en masse.


Forældrene i fokus

VEO kan være et redskab til at sætte en dæmper for dårlig adfærd på sidelinjen, eftersom VEO også optager lyden. Derudover bliver samtalen mellem forældre og spiller bliver mere kvalificeret og begrundet.

 

Underholdning og branding i fokus

Med VEO kan man downloade udklip fra kampen, hvilket kan give en masse detaljer og mål man kan vise/dele. Det kan både bruges som underholdningen internt på holdet, men kan også deles på klubbens sociale medier.


Brug af VEO i VSB som taktisk værktøj

Analyser der laves inde i VEO’s program kan ikke laves individuelt, derfor ønsker vi kun direkte feedback i VEO analyseapparat fra U15 og opefter. Også i forlængelse med klubbens taktiske udviklingstrin anbefaler vi også at man først giver individuel feedback via VEO, når de er nået til niveau 3, hvor spilleren skal kunne mestre en bestemt taktisk færdighed.

Luk