Menu

VSBs Generalforsamling Tirsdag 21/9 kl 19

image
VSB
21. september 2021 kl. 14:24
For medlemmer, og forældre til medlemmer under 16 år.

VSBs Ordinære Generalforsamling 2021

Tirsdag d. 21 September kl 19.00 i klubhuset på Kaplevej 46

for medlemmer på 16 år og derover samt forældre til medlemmer under 16 år.

 

Medlemmer, og forældre til medlemmer under 16 år, har stemmeret, ved medlemskab i mindst 3 måneder.

Medlemmer i restance udmeldes inden GF.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på vsb@vsb-fodbold.dk - dvs d. 14. september 2021.

Se klubbens vedtægter her

 

Se general forsamlings præsentation her

 

Agenda:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

læs den her

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, samt budget for det kommende regnskabsår

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent                                                                                             

6. Valg af formand respektiv kasserer

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (eller ekstern revisor)

9. Eventuelt.

 

ad 6: Valg af formand respektiv kasserer

På valg:

 • Formand Lene Laungaard  (genopstiller ikke)

Ikke på valg:

 • Kasserer Anette Enghoff 

 

ad 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer:

På valg:

 • Kenneth Reeh  (genopstiller)
 • Casper Simonsen  (genopstiller)
 • Jens Bertelsen (genopstiller)
 • Lars Hegnet (for 1 år) (genopstiller)

Ikke på valg:

 • Christian Christiansen
 • Henrik Bramsnæs
 • Morten Langsted

Suppleanter:

På Valg:

 • Anders Øye (genopstiller)
 • Suppleant 2

 

Ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (eller ekstern revisor)

På Valg

Revisorfællesskabet i Lyngby

MBA Revision Aps

Lyngby Hovedgade 54 A, 1. sal

2800 Kgs. Lyngby

 

 

     

Klubnyt 04. januar kl. 10:06
Lundtoftestævne 2022 – 10 timer med begejstrende børnefodbold Succesfuldt Lundtoftestævne
Klubnyt
05. oktober kl. 16:23 Referat af bestyrelsesmøde 3/11
Klubnyt
29. september kl. 11:01 Referat af Generalforsamling tirsdag 21/9
Klubnyt
21. september kl. 14:24 VSBs Generalforsamling Tirsdag 21/9 kl 19
Klubnyt
17. september kl. 16:33 Husk Ordinær Generalforsamling Tirsdag 21/9 kl 19